นครนายก – จิตอาสา 904 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 102 กรมทหารที่ 2 รักษาพระองค์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ประชาชน ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

นครนายก – จิตอาสา 904 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 102 กรมทหารที่ 2 รักษาพระองค์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ประชาชน ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

ที่วัดโพธิ์ไทร ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ร้อยโทวุฒิชัย ขันตรีคำ นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ฯ จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมทหาร , เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง , ประชาชน, และชาวบ้านโพธิ์ไทร จำนวน 50 คน ร่วมทำกิจกรรมโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ โดยมีพระครูใบฎีกาอุเทน ฐานธรรมโม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ไทร และพระสงฆ์ได้ร่วมทำกิจกรรมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

โดยมีหน่วยงานราชการในพระองค์ 904 เป็นผู้กำกับดูแลการงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ มีหน้าที่ควบคุมอำนวยการ และประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบายและสมพระเกียรติ

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts