นครนายก – โรงเรียนวัดศรีจุฬา จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนวัดศรีจุฬา จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนาม ฝึกจิตนำสมาธิด้วยธรรมะ และให้ความรู้เรื่องการจราจร ต้อเคารพกฎจราจรและการเดินทางที่ปลอดภัย

ที่โรงเรียนวัดศรีจุฬา ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นางสาววาสนา บานเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีจุฬา ได้เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยมีพันตำรวจเอกปัญญา เรือนดี ผู้กำกับการตำรวจภูธรดงละคร และคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ ครู นักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมในพิธีทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ เนตรนารี และสวนสนาม จากนั้นได้ฝึกอบรมจิต นำสมาธิด้วยธรรมะ โดยพันตำรวจเอกปัญญา เรือนดี ผกก.สภ.ดงละครร่วมกับสถาบันจิตตานุภาพจากวัดบุญนาครักขิตาราม มาเป็นวิทยากรให้การอบรม

เพื่อฝึกสมาธิให้กับนักเรียน จะได้มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน จากนั้นได้ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจราจร เพื่อเป็นพื้นฐานในการชีวิตประจำวันได้อย่างอยู่รอดปลอดภัย รู้กฎจราจร เครื่องหมายจราจร การขับขี่รถอย่างปลอดภัย ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่ดี และมีความสำคัญที่เยาวชนความรู้และมีความเข้าใจ เข้าถึง และฝึกปฏิบัติเป็นประจำ จะทำให้เกิดประโยชน์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขต่อไป

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts