(สุรินทร์) ผบ.มทบ.25 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัย ในโครงการ “คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน” ปีที่ 2 ประจำปี 2566

(สุรินทร์) ผบ.มทบ.25 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัย ในโครงการ “คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน” ปีที่ 2 ประจำปี 2566

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 พลตรี ชินวิช เจริญพิบูลย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25พร้อมด้วย นางอุไรวรรณ เจริญพิบูลย์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 25 เดินทางไปเป็นประธาน การประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัย ดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้าน ในโครงการ “คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน” ปีที่ 2 ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย อ.ศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายบุญศักดิ์ บุญจูง ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จำนวน 500 คน เข้าร่วมรับชมและเป็นกำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด ซึ่ง ปีนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดย กองทัพบกร่วมกับบริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้น

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เทิดพระอัจฉริยภาพด้านการดนตรีของพระองค์ เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้วย อีกทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกิดความสนใจในศิลปวัฒนธรรม และดนตรีไทยเพิ่มมากขึ้นด้วย ทำให้เยาวชนลูกหลานกล้าคิด กล้าแสดงออกทางด้านดนตรี และร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้งดงามสืบไป ทั้งนี้ พลตรี ชินวิช เจริญพิบูลย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25พร้อมด้วย คุณอุไรวรรณ เจริญพิบูลย์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 25 ได้มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา เวชชภัณฑ์ยา และถุงยังชีพเพื่อการศึกษา แก่นักเรียน จำนวน 20 คน


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

Related posts