สระบุรี – คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสระบุรี คัลเลือกชุมชน องค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นและคัดเลือกคนดีศรีจังหวัด ประจำปี 2566(มีคลิป)

สระบุรี – คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสระบุรี คัลเลือกชุมชน องค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นและคัดเลือกคนดีศรีจังหวัด ประจำปี 2566(มีคลิป)

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ห้องประชุมตะแบกนา ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด เพื่อคัดเลือกชุมชน องค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นและคัดเลือกคนดีศรีจังหวัด ประจำปี 2566 ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่ 2

ในการคัดเลือกประเภทชุมชน มีชุมชนส่งเข้าประเมิน 149 แห่ง ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ชุมชนวัดมงคลชัยพัฒนา ประเภทองค์กร มีส่งเข้าร่วม 49 แห่ง ผลการคัดเลือกได้แก่ โรงพยาบาลพระพุทธบาท ประเภทอำเภอ ส่งเข้าร่วม 13 อำเภอ ผลการคัดเลือกได้แก่ อำเภอพระพุทธบาท

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกคนดีศรีจังหวัด มี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็กและเยาวชน อายุ 13-25 ปี มีผู้เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือก 4 คน ผู้ได้รับการคัดเลือก นางสาวศรุตา ยะทวานนท์ ประเภทประชาชน มีผู้เสนอผลงาน 8 คน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล
************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts