พิษณุโลก น้องทหารใหม่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ สถานที่เสด็จพระราชสมภพ (เกิด) ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิษณุโลก น้องทหารใหม่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ สถานที่เสด็จพระราชสมภพ (เกิด) ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อ 27 มิ.ย.66 เวลา 0900 หน่วยฝึกทหารใหม่ ส.พัน.4 พล.ร.4 นำทหารใหม่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายให้ความรู้ภายในศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์โดยมี ส.อ.พิทยา นิยมเยาว์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการและ น.ส.ขวัญหทัย บุญก่อ ผช.นักจัดการงานทั่วไป เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องราวของเมืองพิษณุโลก ในระยะ 900 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่กำเนิดเมืองสองแควจนถึงปัจจุบัน และพระวีรกรรมสมเด็จพระนเรศมหาราช เพื่อแสดงถึงความเป็นวีรกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts