ฉะเชิงเทรา-คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทราจัดพิธีสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เนื่องในวันเกิดองค์เจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา ประจำปี 2566

ฉะเชิงเทรา-คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทราจัดพิธีสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เนื่องในวันเกิดองค์เจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา ประจำปี 2566

วันนี้ 28 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทราได้จัดพิธีเซ่นไหว้เทพยดาฟ้าดินและองค์เจ้าพ่อหลักเมืองตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2566 โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายเดชาวุฐ ธีรภัทรไพศาล ประธานกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ทหาร ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน คณะครูนักเรียน นักศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฯ เข้าร่วมประกอบพิธี

นายเดชาวุฐ ธีรภัทรไพศาล ประธานกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทราเป็นศาลที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ของเมืองแปดริ้ว มาเป็นเวลากว่า 200 ปี เริ่มจากสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองแปดริ้วและป้อมปราการเป็นกำแพงป้องกันข้าศึกศัตรูฝั่งตะวันออกและได้ตั้งเสาหลักเมืองขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของเมืองและเป็นที่สิงสถิตของเทพารักษ์ เสาหลักเมือง พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง โดยประชาชนได้สร้างองค์เจ้าพ่อหลักเมืองขึ้นมาคู่กับเสาหลักเมืองเพื่อปกป้องรักษาเมืองแปดริ้วและคุ้มครองเมืองแปดริ้วให้มีความสุขความเจริญ

การจัดงานวันเกิดศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เป็นการสืบสานประเพณีที่มีมาแต่ดั้งเดิมให้ดำรงอยู่คู่บ้านเมืองตลอดจนเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงความสำคัญและประวัติความเป็นมาองค์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งพิธีกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วย พิธีไหว้สักการบูชาเทพยาดาฟ้าดิน(ทีกง) องค์เจ้าพ่อหลักเมือง เทพเสาหลักเมือง และพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนในช่วงบ่ายเป็นพิธีไหว้ดวงวิญญาณไร้ญาติ (หอเฮียตี๋) และจัดให้มีงิ้วสมโภชตลอดงาน

 

#ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง #สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ #เสาหลักเมือง #วันครบรอบวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมือง

Related posts