กาฬสินธุ์เขื่อนลำปาวระดมทุกภาคส่วนวางแผนจัดการน้ำช่วงหน้าฝน

กาฬสินธุ์เขื่อนลำปาวระดมทุกภาคส่วนวางแผนจัดการน้ำช่วงหน้าฝน

 


คณะกรรมการจัดการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาวร่วมประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2566 โดยมีมติให้เปิดส่งน้ำเพื่อการเกษตรตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายนเป็นต้นไป คาดการณ์ปีนี้ปริมาณน้ำฝนน้อย ยืนเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และส่งช่วยเกษตรกร
ที่ห้องประชุมศาลาร่มโพธิ์นุกูลทองทวี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน หรือ JMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ครั้งที่ 1/2566

โดยมีนายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายสำรวย อินพิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้บริหารน้ำ และตัวแทนเกษตรกร เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปประเด็นปัญหาการส่งน้ำ สถานการณ์น้ำ แผนการปลูกพืช ร่วมกันวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2566 และพิจารณากำหนดวันการส่งน้ำเพื่อการเกษตร


นายสำรวย อินพิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งและบำรุงรักษาลำปาว ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ กล่าวว่า สำหรับการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานนั้น จัดขึ้นเพื่อให้การบริหารจัดการชลประทานในด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษาและกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายการ จัดการน้ำ โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน ทั้งด้านการส่งน้ำ และ การบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ที่จะทำให้เกิดการจัดสรรน้ำอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และยั่งยืน รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ำชลประทานอย่างสูงสุด


ด้านนายสมปอง ฉ่ำกระมล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 6 กล่าวว่า จากอิทธิพลของเอลนิลโญ่ ทำให้ประเทศไทยประสบกับภัยแล้ง โดยตั้งแต่ต้นปี 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณน้ำฝนเพียง 250 มม. เท่านั้น เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันนี้ของปี 2565 ปี นั้นมีปริมาณน้ำฝนรวม 700 ม.ม. ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะใกล้เคียงกับปี 2558 และปี 2562 ซึ่งตลอดทั้งปี น้ำในเขื่อนลำปาวจะมีปริมาณรวมเพียง 1,100 ล้าน ลบม. การเพาะปลูกปีนี้จึงต้องพึ่งน้ำฝนเป็นหลัก และประชาชนควรกักเก็บน้ำไว้ให้มากที่สุด


ขณะนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดการณ์ไว้ว่าปีนี้ปริมาณน้ำฝนใน จ.กาฬสินธุ์มีน้อยและก็น่าเป็นห่วง เพราะตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน มีฝนตกเพียง 365 ม.ม. น้อยกว่าปี 2565 อย่างชัดเจน ลดลงถึงร้อยละ 25 ขณะที่การทำการเกษตร ทั้งการเพาะปลูก และการทำประมง พื้นที่ไม่ต่างจากเดิมเต็มพื้นที่ประมาณ 300,000 ไร่ อย่างไรก็ตามปัจจุบันปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาว มีอยู่ 800 ล้าน ลบม. หรือ 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และส่งให้ทำการเกษตร โดยก็จะเริ่มส่งตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป แต่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนและเกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด

 

Related posts