ติดตามการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดหนองแฟบและหาดสนกระซิบ จ.ระยอง

ติดตามการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดหนองแฟบและหาดสนกระซิบ จ.ระยอง

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณหาดสนกระซิบ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย คณะสมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 8 และผู้แทนผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดหนองแฟบและหาดสนกระซิบ โดยมีส่วนราชการจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง และประธานชุมชนหนองแฟบร่วมลงพื้นที่ เพื่อให้ข้อมูลในประเด็นดังกล่าว


พลเอก วรพงษ์ กล่าวว่า เมื่อ 2 ปีที่แล้วได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่าหาดนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง จึงได้แจ้งไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ซึ่งต่อมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาและเข้าแก้ไขปัญหา โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองของกระทรวงมหาดไทยได้จัดงบประมาณในการก่อสร้างกำแผงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งได้งบประมาณตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 ในโครงการระยะแรกความยาว 890 เมตร จากระยะทางทั้งหมดประมาณ 1,700 เมตร แต่อาจติดปัญหาในความล่าช้าการก่อสร้าง เพราะการแพร่ระบาดโควิด-19 จึงล่าช้าไปอีก 100 วัน คาดว่าจะเสร็จในช่วงเดือนเมษายนปีหน้า


นอกจากนี้ พลเอก วรพงษ์ ได้ฝากข้อห่วงใยในเรื่องของความต่อเนื่องโครงการ เพราะพื้นที่ดังกล่าวมีความยาวประมาณ 1,700 เมตร จึงควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันได้งบประมาณสำหรับก่อสร้างเพียง 890 เมตร และงบปี พ.ศ. 2567 ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ซึ่งการก่อสร้างระยะ 2 จะเริ่มขึ้นได้อย่างเร็วที่สุดประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งจะขาดความต่อเนื่อง และในอนาคตภาพรวมกายภาพของชายหาดอาจเปลี่ยนไป อาจจะทำให้ต้องเสียเวลาพิจารณาปรับแบบใหม่ จึงได้ฝากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้ ซึ่งจังหวัดระยองรับปากจะพลักดันงบประมาณดังกล่าวให้


สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลพร้อมปรับภูมิทัศน์พื้นที่ชายหาดหนองแฟบและหาดสนกระซิบนั้นเป็นหนึ่งในโครงการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของชายหาดในจังหวัดระยอง และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงการถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ระยะที่ 2 ที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณชายหาดของจังหวัดระยองให้เป็นถนนสายการท่องเที่ยว มีแลนด์มาร์ค เชื่อมต่อจาก อ.แกลง ไปยังสนามนานาชาติบินอู่ตะเภาที่ อ.บ้านฉาง รวมระยะทาง 95 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างประมาณปี พ.ศ. 2568 ส่วนพื้นที่ชายหาดอื่นนั้นจะมีการดำเนินการเสริมทรายชายหาดตั้งแต่หาดแหลมเจริญด้วย ทั้งนี้จังหวัดระยองมีแนวชายหาดยาวรวม 105.61 กิโลเมตร และมีอัตราการกัดเซาะชายฝั่งอยู่ในระดับปานกลาง

Related posts