ไออาร์พีซี ส่งมอบ “โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน”ให้ชุมชน ม.9 บ้านตะพงนอก ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง โดย โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ (PW) ภายใต้โครงการ CSR-DIW

ไออาร์พีซี ส่งมอบ “โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน”ให้ชุมชน ม.9 บ้านตะพงนอก ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง โดย โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ (PW) ภายใต้โครงการ CSR-DIW

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ (PW) ภายใต้โครงการ CSR-DIW มี นายชูศักดิ์ พงศาวดาร ผู้จัดการโรงไฟฟ้าและยูทิลิตี้และพนักงาน ร่วมส่งมอบ “โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน” ให้กับ ชุมชน ม.9 บ้านตะพงนอก ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง โดยมี นางอชิยาภรณ์ เกิดมณี ผู้ใหญ่บ้านและชาวชุมชนบ้านตะพงนอก ร่วมรับมอบโครงการฯ


กิจกรรมครั้งนี้ ไออาร์พีซีและชาวชุมชนบ้านตะพงนอก ร่วมกันซ่อมลำโพง จำนวน 11 จุดของหมู่บ้านให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ทำให้ชุมชนบ้านตะพงนอกได้รับฟังข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน พร้อมสำหรับใช้ในงานประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้านได้
ไออาร์พีซี แสดงให้เห็นถึงความมุ่นมั่นในการเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

Related posts