ธ.ออมสิน สนับสนุนกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและวีลแชร์เคอร์ลิงคนพิการไทย

ธ.ออมสิน สนับสนุนกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและวีลแชร์เคอร์ลิงคนพิการไทย

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่) “นายวินัย สิทธิไวทยาภรณ์” ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการออม พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่) ให้เกียรติดป็นผู้แทน “ธนาคารออมสิน”มอบเงินให้กับ “สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและวีลแชร์เคอร์ลิงคนพิการไทย” เพื่อเข้าร่วมการอบรมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการ ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 22-27 สิงหาคม 2566 และ การแข่งขันวีลแชร์เคอร์ลิงคนพิการทีมชาติไทย รายการ Pacific Asia Wheelchair Curling Cup 2023 ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2566


นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จำนวน 16 คน โดย “นายรุ่งโรจน์ ไชยมั่น” นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและวีลแชร์เคอร์ลิงคนพิการไทยขเป็นตัวแทน คณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา กล่าวขอขอบพระคุณ “ธนาคารออมสิน” ที่ได้ให้โอกาสและเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางด้านการกีฬา ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันกับบุคคลทั่วไป อีกทั้งเพื่อการพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง และ วีลแชร์เคอร์ลิง คนพิการทีมชาติไทย ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เราจะมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง และ วีลแชร์เคอร์ลิงคนพิการ ให้ไปสู่พาราลิมปิกฤดูหนาวต่อไป


และขอกล่าวเชิญชวนหน่วยงานอภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาคประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจอยากจะมอบโอกาสส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาของคนพิการ ให้เป็นองค์กรที่สามารถร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยความภาคภูมิใจ สามารถติดต่อและให้การสนับสนุนได้ที่ สมาคมฯ จักเป็นพระคุณอย่างสูง

Related posts