นครนายก – บ้านนา มาเก็ต- Banna Market 2023″ กิจกรรมสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

นครนายก – บ้านนา มาเก็ต- Banna Market 2023″ กิจกรรมสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การรวมตัวของผู้ประกอบการ ยกระดับ สินค้า งานแฮนด์เมด ผลิตภัณฑ์ และสินค้า OTOP เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว

ที่บ้านนา รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก บรรยากาศงาน บ้านนามาร์เก็ต “Banna maket 2023” ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครนายก ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยว ที่มาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครนายกที่หลากหลาย และเพื่อจุดประกายทางเลือกตัวใหม่ที่ทาง นายธรรมดา คุณจักร ประธานกรรมการ บริหารบริษัท เคยูเอ็นอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (CEO บ้านนารีสอร์ท) ร่าวมกับคุณวันดี เผื่อนอุดม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก และองค์กรเครือข่ายส่งเสริมการท่องเทียวจัหวัดนครนายก ได้ร่วมกันจัดงาน “Banna Market” เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน หรือเพื่อเป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ สินค้า ผลิตภัณฑ์ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น จากชุมชนต่างๆ ทั้งนี้เพื่อยกระดับ สินค้า งานแฮนด์เมด ผลิตภัณฑ์ และสินค้า OTOP ของจังหวัดนครนายก เพื่อให้เกิดรายได้ เข้าสู่พื้นที่ ชุมชน โดยจัดงาน ตั้งแต่ 23-25 มิถุนายน 2566 ซึ่งถือว่าได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงานกันอย่างต่อเนื่อง เป็นที่พอใจของคณะผู้จัดงาน ที่จัดงานครั้งแรกและได้รับการตอบสนองจากผู้เข้าร่วมงานในทุกเพศ วัย สร้างบรรยากาศและสีสันของงานที่อบอุ่น ร่วมเย็นและสร้างความสุขให้กับทุกคนที่เข้ามาร่วมงาน และเราจะพบกันอีกในโอกาสต่อไปอย่างแน่นอน ณ “บ้านนา รีสอ์ทแห่งนี้

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts