พาณิชย์นนทบุรี ผลักดันนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก ผ่านกลไกการสร้างเศรษฐกิจเข้มแข็งให้กับชุมชน

พาณิชย์นนทบุรี ผลักดันนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก ผ่านกลไกการสร้างเศรษฐกิจเข้มแข็งให้กับชุมชน

 


จังหวัดนนทบุรี ถือได้ว่าเป็นเมืองที่สองของกรุงเทพฯ มีการยกระดับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ การเชื่อมต่ออย่างกลมกลืนจากเมืองหลวง บทบาทที่สำคัญที่ต้องพัฒนาให้ทันกับเมืองหลวง และเศรษฐกิจของโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก ที่ต้องเข้มแข็งเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับวงล้อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ นนทบุรี เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรม ท่องเที่ยว แหล่งการเกษตร ความหลากหลายถูกผสมผสานอย่างลงตัว พาณิชย์จังหวัดจึงเร่งผลักดันให้กลุ่มสินค้าเด่น สินค้าที่มีอัตลักษณ์ สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นมากกว่าสินค้าชุมชน สร้างศักยภาพให้กับสินค้าเหล่านั้น เรียกได้ว่าการคัดสรรมาจากสามเสาหลัก ได้แก่


1. กลุ่ม BCG ที่มุ่งเน้นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. กลุ่มสินค้าอัตลักษณ์ ที่ต้องการรักษาภูมิปัญญา รักษาไว้ซึ่งความเฉพาะถิ่น โดยจะพัฒนาให้ร่วมสมัย รักษาภูมิปัญญา แต่พัฒนาต่อยอดให้ขายได้
3. กลุ่มสินค้านวัตกรรม ที่ต้องการรักษาความสามารถในการแข่งขันให้สินค้าชุมชน โดยจะช่วยพัฒนาสินค้าให้น่าสนใจ มีการใช้นวัตกรรม และมีคุณค่ามากกว่าเดิม


สินค้าชุมชนหลักๆ ที่เราจะนำร่องสู่ Local Plus และ BCG Plus ได้แก่ ชาเกาะเกร็ด ชาไทยหน่อกะลา ที่มีอัตลักษณ์ความเป็นชาจากเกาะเกร็ด หนึ่งเดียวในประเทศ ที่เป็นแหล่งปลูกและผลิตชา จากพืชรางแดง และหน่อกะลา สินค้าที่มีภูมิปัญญาจากพี่น้องในเกาะเกร็ด ไม่เพียงแต่จะมีสินค้าเด่นอย่างเครื่องปั้นดินเผา ยังมีสินค้าที่จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกหลายรายการ อีกทั้งยังมีสินค้าที่นำนวัตกรรมเข้ามาต่อยอดเพิ่มมูลค่า อาทิ น้ำพริกสำเร็จรูปแคบซูล ผ้ามัดย้อมสีจากธรรมชาติ อาหารทะเลอบโอโซน เฟอร์นิเจอร์ไม้แบบพับ อาหารเพื่อสุขภาพ เห็ดอบกรอบ ใบบัวบกทอดกรอบ ผลิตภัณฑ์จากนมแพะ เป็นต้น


นายสงกรานต์ เพ็ชรน้ำเขียว พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาด การยกระดับศักยภาพด้านการผลิต การประชาสัมพันธ์ให้กับสินค้าLocal Plus เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ตลอดจนการหาคู่ทางธุรกิจผ่านเวทีต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าทางการค้าจากเดิม ได้มากกว่า 30%.

 

Related posts