ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 สังเกตการณ์การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู

ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 สังเกตการณ์การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู

 


วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุม โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) หมู่ที่ 1 บ้านหน้าควน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ,พร้อม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต2,ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ และเจ้าหน้าที่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับ นายราม จสุธนภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา และนายปริมปรัชญ์ จันทร์หอม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต พร้อมคณะ

ลงพื้นที่ตรวจสังเกตการณ์ กรณี สพป.สงขลาเขต 2 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฟื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังระงับ ยับยั้ง การทุจริตในพื้นที่จากการสอบแข่งขันกรณีดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้การสอบแข่งขัน บริสุทธิ์ ยุติธรรมโปร่งโส ตรวจสอบได้

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts