พิษณุโลก สมาคมสื่อฯ ประกอบพิธีปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์ 666 ปี “พระพุทธชินราช” ถวาย 332 วัด 9 อำเภอ

พิษณุโลก สมาคมสื่อฯ ประกอบพิธีปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์ 666 ปี “พระพุทธชินราช” ถวาย 332 วัด 9 อำเภอ

 

นายมังกร จีนด้วง นายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก เปิดเผยว่า  สมาคมฯได้รับความเมตตาจากพระสุธรรมมุนีรักษาการเจ้าอาวาส วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อนุญาตให้ประกอบพิธีปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์ ในวาระสำคัญครบ 666 ปี  หลวงพ่อพระพุทธชินราช ณ พระวิหาร  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป

นายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลกกล่าวว่า ทั้งนี้ เพื่อนำน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ ถวายเจ้าคณะอำเภอ 9 อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลก นำไปแจกจ่ายให้กับวัดในเขตปกครอง จำนวน 332 วัด และมอบให้กับพุทธศาสนิกชน ตลอดจนสื่อมวลชน เพื่อความเป็นศิริมงคล และพุทธคุณอันสูงยิ่ง

นายมังกร กล่าวอีกว่า สมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก ขอกราบนมัสการด้วยความเคารพ ท่านเจ้าคุณพระรัตนมุนี (ไพรินทร์ ทนฺตจิตฺโต)รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และพระมหาธนศักดิ์ จินตกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร รักษาการเจ้าอาวาส วัดอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้ให้การสนับสนุนประกอบพิธีอันเป็นมงคลนี้

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts