เตรียมพบกันงานวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีส่งเสริม SoftPower ไทยสู่เวทีโลก

เตรียมพบกันงานวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีส่งเสริม SoftPower ไทยสู่เวทีโลก

 


วัดทอง (จรัญสนิทวงศ์ 46) ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม “ส่องสุขสยาม” เนื่องในงานสมโภชนามพระราชทาน “พระพุทธสุวรรณวชิรบพิตร” ในวันที่ 1-3 สิงหาคม 2566
พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,รศ.ดร. ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา กล่าวถึงโครงการครั้งนี้ว่าศูนย์อาเซียนศึกษา จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริม และสนับสนุน ชุมชน วัดและสังคมสันติสุข

โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายในสังคมเพื่อบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และปรัชญาในพื้นที่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างชุมชนและสังคมสันติสุขภายใต้บริบทและความเข้มแข็งของแต่ละพื้นและประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือด้านอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมุ่งอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และสืบสานเจตนารมณ์รวมไปถึงพัฒนาศิลปะวัฒนธรรม ของไทยให้แพร่หลาย เป็นที่รู้จัก แก่สังคม ชุมชนอย่างยั่งยืน


ด้านพระมหาสวัสดิ์ เกสรเมธี เจ้าอาวาสวัดทอง กล่าวเสริมว่าในฐานะประธานดำเนินงานได้ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ จัดงานขึ้น เพื่อสมโภชพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดทอง (จรัสนิทวงศ์ 46) ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามให้เป็นมงคลว่า “พระพุทธสุวรรณวชิรบพิตร”ทั้งนี้ ในงานจะมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมผสมผสานกับการเรียนรู้เชิงวิชาการด้วย เช่น การแสดง แสง สี เสียงและสื่อผสมสืบสานตำนานพุทธศิลป์ แต่งชุดไทย อาหาร การแสดงโขนเรื่องตำนานกำเนิดเทียนพญานาคและงานเสวนาวิชาการซึ่งได้ประสานความร่วมมือกับทาง ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในนามภาคีเครือข่าย ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานดังกล่าว และติดตามรายละเอียด ความคืบหน้าของโครงการได้ที่ช่องทางสื่อสารของศูนย์อาเซียนอาเซียน
Connect with us, Connect the world.
#ASCNEXT 2023 moving to centre of the PEOPLE
Website: http://asc.mcu.ac.th
Facebook : Mcu Asean
Twitter : ascmcu
IG: ascmcu

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts