ทต.ทับมา เปิดฝึกทักษะนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพแก่แกนนำสุขภาพ และกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มุ่งช่วยนวดผ่อนคลาย และกระตุ้นให้ผู้ป่วยฟื้นตัวดีขึ้น

ทต.ทับมา เปิดฝึกทักษะนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพแก่แกนนำสุขภาพ และกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มุ่งช่วยนวดผ่อนคลาย และกระตุ้นให้ผู้ป่วยฟื้นตัวดีขึ้น

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ที่อาคาร 5 ชั้น เทศบาลตำบลทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทักษะนวดแผนไทย เพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 แก่แกนนำสุขภาพ และผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ จำนวน 50 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มิ.ย.นี้

นายประเสริฐ กล่าวว่า ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง มักจะเป็นผู้ป่วยติดเตียง หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต ร่างกายไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อย มีผลกระทบต่อระบบกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อลีบแขนขาอ่อนแรง บางรายถึงขั้นเป็นแผลกดทับจากการนอนติดเตียง บางราย บางรายมีภาวะเครียด ซึมเศร้า จึงต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการบำบัดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกเหนือจากการดูแลตามแนวทางการแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว การแพทย์ทางเลือก เช่น การนวดแผนไทยยังเป็นแนวทางการดูแล ที่เสริมเข้ามาช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อ

และผ่อนคลาย คลายเครียด ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวดีขึ้น เทศบาลตำบลทับมา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการนวดแผนไทย จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะนวดแผนไทย เพื่อสุขภาพดังกล่าวให้กับกลุ่มแกนนำสุขภาพ ผู้ดูแลผู้ป่วยฯ ในพื้นที่ขึ้น ให้สามารถนำไปใช้ส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้นได้ เมื่อผ่านการอบรมฯ แล้ว สามารถออกติดตามเยี่ยมบ้านและให้บริการนวดดูแลสุขภาพของกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านได้ อีกทั้งยังสามารถขยายผลนำความรู้ที่ได้ไปสอนต่อให้กับญาติผู้ป่วยที่บ้านได้.

Related posts