บสย. จับมือ หอการค้าไทย เปิดโครงการ “สนั่นสิทธิ์” เสริมแกร่ง SMEs ทั่วไทยร่วมเครือข่ายสมาชิกสมทบ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จับมือ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หนุน SMEs เข้มแข็ง เปิดโครงการ “สนั่นสิทธิ์” ยกระดับเพิ่มขีดแข่งขันธุรกิจไทยเติบโตยั่งยืน เสริมแกร่ง SMEs ทั่วไทย ร่วมเป็นสมาชิกสมทบ ผ่านช่องทาง บสย. ที่ Line @tcgfirst

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สร้างเครือข่ายเข้มแข็ง ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยยั่งยืน” เปิดโครงการ “สนั่นสิทธิ์” เปิดกว้างให้ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ สามารถเข้าร่วมเครือข่ายโดยสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมทบกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมรับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าสมาชิกสามัญ


นายสนั่น กล่าวว่า โครงการ “สนั่นสิทธิ์” เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากแนวทาง “Connect the Dots” ด้วยแนวคิด Connect – Competitive – Sustainable คือ Connect : การเพิ่มเครือข่ายสมาชิก จากเดิม 1 แสนราย เป็น 2 แสนราย ในอีก 2 ปี Competitive : ให้ความสำคัญกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในทุกมิติ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ ENHANCING SMEs CAPABILITY FOR COMPETITIVENESS ยกระดับ SMEs ให้เข้มแข็ง สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และช่องทางการตลาดใหม่ ๆ และเพิ่ม Productivity และ 3. Sustainable สนับสนุนผู้ประกอบการ ปรับตัวตามแนวทาง BCG และ ESG ตามกติกาใหม่ของการค้าขายในทั่วโลก

การลงนามในวันนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้าสู่การเป็นสมาชิกหอการค้าไทย ร่วมกับ บสย. ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ หอการค้าฯ พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของหอการค้าฯ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไทย ที่ร่วมเป็นสมาชิกสมทบของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับสู่ความเข้มแข็งในอนาคต และเชื่อมั่นว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะเชื่อมภาคธุรกิจทุกขนาดเข้าไว้ใน Supply Chain เดียวกัน

​นายสิทธิกร กล่าวว่า เป็นการบูรณาการความร่วมมือ ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายการทำงานของ บสย. ได้แก่ กองหน้า กองกลาง และกองหลัง โดยกองหน้า คือ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ บสย. F.A. Center ที่พร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการ SMEs กองกลางคือ ผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อ ตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ และ กองหลัง ช่วยผู้ประกอบการการแก้หนี้ธุรกิจ ภายใต้มาตรการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อให้กลับสู่ภาวะลูกหนี้ปกติโดยเร็ว

โครงการ “สนั่นสิทธิ์” เพื่อสมาชิกสมทบ มอบสิทธิประโยชน์เทียบเท่าสมาชิกสามัญ อาทิ การร่วมโครงการอบรมหลักสูตรธุรกิจ การเงิน รับคำปรึกษาทางการเงิน โดยศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน บสย. F.A.Center เปิดรับสมัครเฉพาะช่องทาง LINE @tcgfirst เท่านั้น ในอัตราค่าสมาชิกพิเศษ 500 บาท (ไม่รวม VAT) ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ถึง 30 ธันวาคม 2566

Related posts