พีทีที แทงค์ ฯ มุ่งมั่นสร้างคุณค่าให้โรงเรียน ชุมชน จ.ระยอง ส่งมอบโครงการแปลงผักเศรษฐกิจพอเพียง รร.วัดคีรีภาวนาราม

พีทีที แทงค์ ฯ มุ่งมั่นสร้างคุณค่าให้โรงเรียน ชุมชน จ.ระยอง ส่งมอบโครงการแปลงผักเศรษฐกิจพอเพียง รร.วัดคีรีภาวนาราม

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ 2566 นายณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทพีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา CSR Ambassador ร่วมส่งมอบโรงเรือนสำหรับปลูกผักเพื่อเป็นสื่อการเรียน การสอนวิชาเกษตรอินทรีย์ให้กับนักเรียน จำนวน 8 โรงเรือน และร่วมกิจกรรมปลูกผักโครงการแปลงผักเศรษฐกิจพอเพียง (ผักออร์แกนิก) โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม โดย นางวรรณา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ กล่าวต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

สำหรับโรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม เป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.ระยอง โดยมีคอนเซ็ปต์ “ วิถีคีรี เกษตรอินทรีย์ วิถีสุขภาพ “ และมุ่งเน้นในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์ และได้มีโรงเรือนแปลงผักเศรษฐกิจพอเพียง อยู่แล้วจำนวนหนึ่ง แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ต่อมาบริษัทพีทีที แทงค์ฯ ได้เข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมใน โครงการแปลงผักเศรษฐกิจพอเพียง โดยสร้างโรงเรือนสำหรับปลูกผักดังกล่าวให้ พร้อมทั้งจัดหาดินและเมล็ดพันธุ์ในการปลูก ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ สามารถนำประสบการณ์ไปใช้ที่บ้าน เป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ดี กิจกรรมการปลูกผักออร์แกนิกในครั้งนี้ มีส่วนช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญยังปลอดภัยต่อคนและสัตว์อีกด้วย ประกอบไปด้วย ผักชี แตงกวา มะเขือเทศสีดา กวางตุ้งดอกต้นเขียว กวางตุ้งดอกต้นขาว โหระพา ผักคึ่นฉ่าย ฯลฯ โดยบรรยากาศเป็นด้วยรักและอบอุ่น

Related posts