SPRC สนับสนุนกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

SPRC สนับสนุนกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) ได้เข้าร่วมโครงการ “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” ที่ทำการกลุ่มประมงเรือเล็กพลาอู่ตะเภาสามัคคี จังหวัดระยอง พร้อมทั้งสนับสนุนชุดอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 ชุด โดยได้รับเกียรติจากนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมประมงร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านพลา-อู่ตะเภาสามัคคี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมมุ่งสร้างความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศของท้องทะเลไทย เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้แก่ทะเลตะวันออก รวมทั้งยังเป็นการดำรงรักษาอาชีพประมงให้คงอยู่ต่อไป ภายในงานมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 1,510,000 ตัว โดยจำแนกออกเป็นลูกกุ้งแชบ๊วย 500,000 ตัว ปลากระพงขาว 5,000 ตัว พันธุ์หอยหวาน 5,000 ตัว และลูกพันธุ์ปูม้า 1,000,000 ตัว

 

Related posts