กกต.จังหวัดสระบุรี อบรมกรรมการนับคะแนนและปฏิบัติหน้าที่ในการนับคะแนนใหม่ 2 หน่วยเลือกตั้งเขต3และเขต4 สระบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี

กกต.จังหวัดสระบุรี อบรมกรรมการนับคะแนนและปฏิบัติหน้าที่ในการนับคะแนนใหม่ 2 หน่วยเลือกตั้งเขต3และเขต4 สระบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผอ.กกต.จว.สระบุรี มอบหมายให้นางประพันธ์ตรี เกียรติบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมกรรมการนับคะแนนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการนับคะแนนการเลือกตั้งส.ส. จ.สระบุรี แบบแบ่งเขต ใหม่จำนวน 2 หน่วยได้แก่เขต3และเขต4 สระบุรี


และในวันทึ่ 11 มิถุนายน 2566 นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผอ.กกต.จว.สระบุรีพร้อมเจ้าหน้าทึ่การนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.สระบุรีเขต3และเขต4 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรีโดยมีประชาชนและสื่อมวลชนที้สนใจมาร่วมในการนับคะแนนหน่วยเลือกตั้งทั้งสองหน่วยเลือกตั้งเขต3และเขต4 มาร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งในการนับคะแนนในวันเลือกตั้ง ส.ส.สระบุรีเขต3และเขต4 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 บัตรเลือกตั้งของหน่วยนี้นับคะแนนไม่ลงตัวไปหน่วยละ1 ใบ ทาง กกต.จึงให้มีการนับคะแนนใหม่ ผลการนับคะแนน เขตเลือกตั้งทึ3 สระบุรี มีบัตรเลือกตั้งจำนวน 327 ใบ นับได้ 327 ใบ จากเดิมบัตรเสีย 7 ใบ เพิ่มมาเป็น 8 ใบ ผลการนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


เขตเลือกตั้งทึ่4 สระบุรี บัตรเลือกตั้ง หน่วยนี้มี 1,091 ใบ นับได้ 1,091 ใบ บัตรเสียลดลงไป แต่บัตรดีเพิ่มขึ้นมา ครบตามจำนวน ผลการนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับคะแนนของผู้สมัครบางเบอร์มีคะแนนผู้สมัครเลือกตั้งเพิ่มและลดแต่ไม่เป็นผลคะแนนสูงสุดของผู้ทึ่ได้รับเลือกตั้ง ส.ส.สระบุรี ทั้ง2เขตเลือกตั้ง ส.ส.เขต3และเขต4
************

กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts