ไออาร์พีซี ต้อนรับคณะเยี่ยมชม คณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภาศึกษาดูงาน “ภาพรวมธุรกิจองค์กร”

ไออาร์พีซี ต้อนรับคณะเยี่ยมชม คณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภาศึกษาดูงาน “ภาพรวมธุรกิจองค์กร”

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นำโดย นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารไออาร์พีซี ร่วมต้อนรับ พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา และคณะอนุกรรมกรรมาธิการ เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง “ภาพรวมธุรกิจองค์กร”บรรยายโดย นายสรรญา ทิพย์พินิจ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีการกลั่น ฝ่ายเทคโนโลยีการกลั่น

และเรื่อง“ความร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมด้านการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม” โดย นายวิเชียร อาจองค์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ เสร็จสิ้นการบรรยายฯ ได้นำคณะเยี่ยมชมฯ เข้าศึกษาดูงานด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของไออาร์พีซีที่ Innovation Plaza
​ ไออาร์พีซี มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความห่วงใย แบ่งปัน และใส่ใจ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

Related posts