กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดงานวันทะเลโลก ประจำปี 2566 เพื่อเฉลิมฉลองและกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลและมหาสมุทร

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดงานวันทะเลโลก ประจำปี 2566 เพื่อเฉลิมฉลองและกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลและมหาสมุทร

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 8 มิ.ย.66 ที่ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชกาจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี เปิดงานวันทะเลโลก ประจำปี 2566 โดยมีนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ให้การต้อนรับและมี นายธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 กล่าวรายงานว่า


ทั้งนี้ สืบเนื่องในปี 2551 ทางองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดอย่างเป็นทางการให้ วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันทะเลโลก เพื่อเฉลิมฉลองและกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลและมหาสมุทร ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ซึ่งมีภารกิจในการบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันทะเลโลกขึ้น เพื่อเป็นการแสดงบทบาทของประเทศไทยในระดับสากล

พร้อมทั้งเป็นการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกของคนไทย ให้หันมาใส่ใจร่วมกันอนุรักษ์ทะเลไทยให้ยั่งยืน จากนโยบายของรัฐบาลและความมุ่งมั่นของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะจัดการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ในปี 2566 นี้ ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม “ เพื่อกระตุ้นเตือนให้เกิดความตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทะเลและมหาสมุทรของโลก


โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมประกอบด้วย การเก็บขยะชายหาดบริเวณสวนสุขภาพ เทศบาลเมืองศรีราชา ปล่อยพันธุ์สัตวน้ำกุ้งแชบ๊วย จำนวน 300,000 ตัว ลงสู่ท้องทะเล ปล่อยหอยมือเสือ ปลูกปะการังอ่อนหนังดอกเห็ด ปะการังอ่อนนิ้วมือและปะการังอ่อนนิ้วมือสีดำ ที่อนุบาลสมบูรณ์พร้อมจัดวางในพื้นที่บริเวณเกาะสีชังและใกล้เคียง ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

Related posts