พังงา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาความก้าวหน้าบุตรหลานกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 “

พังงา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาความก้าวหน้าบุตรหลานกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 “


วันนี้ 8 มิถุนายน 2566 นาวาโท ศักรินทร์ ซื่อสงวน ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 พร้อมด้วยคณะนายทหารสัญญาบัตรเป็นผู้แทนกรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 เดินเท้าเข้ามอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานข้าราชการกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 ที่ได้รับการพิจารณารับทุนการศึกษา จากกรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2

ในการนี้ ผบ.พัน.สอ.22 พร้อมคณะได้เดินทางไปมอบทุนที่บ้านพักของข้าราชการภายในหน่วยและเป็นการเยี่ยมเยียน มีความห่วงใยในการดำเนินชีวิตของกำลังพลและครอบครัวในสังกัด พร้อมทั้งสอบถาม ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการพักอาศัย ในบ้านพักของทางราชการ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

Related posts