“พีทีที แทงค์”ส่งต่อความห่วงใย ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงรพ.สต.บ้านพยูน

“พีทีที แทงค์”ส่งต่อความห่วงใย ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงรพ.สต.บ้านพยูน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 นางสาววีรยา ภัทรธีรกุล ผู้จัดการส่วนบริหารองค์กร บริษัทพีทีที แทงค์เทอร์มินัล จำกัด พร้อมด้วยนายสุนทร เพ็ชรรัตน์ ผู้จัดการส่วนแผนและติดตาม ได้มอบเงินบริจาคค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 15,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพยูน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยสูงอายุและคนพิการ ให้ผู้ป่วยเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เท่าเทียมกันในสังคมที่อบอุ่นและเอื้ออาทร

โดยมอบให้กับนายทักษิณ วรรณศิริ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพยูน และผู้แทนบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีนายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง ให้เกียรติเป็นประธานร่วมรับมอบฯในครั้งนี้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพยูน ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา “พีทีที แทงค์” ได้มุ่งมั่นสร้างศักยภาพความก้าวหน้าทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม ด้วยดีเสมอมา

Related posts