นครนายก ตำรวจปากพลีฝึกเข้ม ตำรวจอาสาใช้ไม้ง่ามสยบคนคุ้มคลั่งและวิกลจริต เพื่อรักษาความปลอดภัย

สถานีตำรวจปากพลีฝึกเข้มให้ตำรวจอาสาใช้ไม้ง่ามสยบคนคุ้มคลั่งและวิกลจริต เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก พ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากพลี เปิดเผยว่าสถานีตำรวจภูธรปากพลี จังหวัดนครนายก ได้จัดโครงการ “ตำรวจอาสาพิทักษ์ชุมชน” โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นประชาชนอาสาสมัครตำรวจชุมชน มาจากชุมชนต่างๆ ทั้งที่เคยทำหน้าที่ตำรวจอาสามาก่อน และตำรวจชุมชนที่สมัครเข้ามาใหม่ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้ จำนวนทั้งสิ้น 23 คน โดยมีการซ้อมแผนและแสดงการใช้ไม้ง่ามสยบคนคุ้มคลั่งและวิกลจริตให้อาสาสมัครตำรวจชุมชนได้ชมการสาธิตและวิธีในการใช้ไม้ง่ามในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานของตำรวจ ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ตลอดจนร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนนั้นๆ พร้อมกับเฝ้าระวังเหตุต่างๆ และแจ้งข่าวให้กับตำรวจ อีกทั้งยังเป็นกำลังส่วนหน้าเข้าระงับเหตุในเบื้องต้น และรักษาสถานที่เกิดเหตุ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะเข้าถึงพื้นที่

ดังนั้น จึงได้จัดการอบรม “ตำรวจอาสาพิทักษ์ชุมชน” ขึ้น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยช่วงแรกจะชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตั้งจุดตรวจจุดสกัด การร่วมสนธิกำลังลาดตระเวนชุมชน และรักษาความปลอดภัยสถานที่จัดงานรื่นเริงตามเทศกาลต่างๆ จากนั้นจึงฝึกอบรมและสาธิตวิธีการใช้ไม้ง่ามระงับเหตุ โดยชุดปฏิบัติการไม้ง่ามตำรวจปากพลีทำหน้าที่วิทยากร และฝึกปฏิบัติร่วมกัน

พ.ต.ท.ศุภชาติ พันธุมณิ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรปากพลี จังหวัดนครนายก กล่าวว่า “ไม้ง่ามระงับเหตุ” ปัจจุบันได้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะเป็นเครื่องมือหยุดเหตุการณ์ไม่สงบที่เกิดจากบุคคลอันตราย ข้อดี คือ ตำรวจอาสาไม่จำเป็นต้องเข้าถึงผู้ก่อเหตุในระยะประชิด ได้แก่ การจับกุมคนร้ายที่มีอาวุธแหลมคมหรือไม้ , คนเมาสารเสพติด หรือ คนเมายาบ้า และคนวิกลจริต ซึ่งผู้ก่อเหตุพร้อมจะทำร้ายคนที่เข้าใกล้ตัวตลอดเวลา

เจ้าหน้าที่จึงมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียหรือบาดเจ็บ ส่วนลักษณะของไม้ง่ามจะมีด้ามยาวและปลายไม้ง่ามจะเป็นวงรีคล้องตัวผู้ก่อเหตุ สำหรับชุดปฏิบัติการจะประกอบด้วยกำลังพลจำนวน 5 นาย มีไม้ง่าม 4 อัน และตะขออีก 1 อันไว้ใช้เกี่ยวขาให้เสียหลัก โดยมีไม้ง่ามคอยดันเอาไว้และออกแรงดันให้ผู้ก่อเหตุ ติดผนัง กำแพง หรือ พื้น ก็จะสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ด้วยยุทธวิธีไม้ง่ามระงับเหตุ

การจัดฝึกอบรมและสาธิตการใช้ไม้ง่ามระงับเหตุให้กับตำรวจอาสา จึงเป็นอีกหนึ่งกุศโลบายในการพิทักษ์ชุมชนของตำรวจภูธรปากพลี จังหวัดนครนายก ให้ประชาชนมีความสงบสุขปลอดภัยตลอดไป สมกับวิสัยทัศน์ของ พลตำรวจโท อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 2 ที่กล่าวไว้ว่า “ความสำเร็จของงานคือความสงบสุขของประชาชน

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts