สุโขทัย-งานลอยกระทงสุโขทัยคว้ารางวัลงานเทศกาลที่มีศักยภาพ (ธีมงานกลางคืน) ระดับเอเชียจากสมาคมIFEA-ASIA

สุโขทัย-งานลอยกระทงสุโขทัยคว้ารางวัลงานเทศกาลที่มีศักยภาพ (ธีมงานกลางคืน) ระดับเอเชียจากสมาคมIFEA-ASIA
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สสปน. หรือทีเส็บ ได้ดำเนินงานร่วมกับจังหวัดสุโขทัยส่งงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย เข้าประกวดรางวัลงานเทศกาลที่มีศักยภาพ (ธีมงานกลางคืน) ประจำปี 2023 ของสมาคมการจัดงานอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติหรือ International Festival & Events Association (IFEA) ภูมิภาคเอเชีย (ASIA Chapter) โดยงานลอยกระทงของจังหวัดสุโขทัยคว้ารางวัล Gold Prize ร่วมกับงานพลุนานาชาติของเมืองพัทยา ซึ่งมีการจัดพิธีมอบรางวัลแก่จังหวัดสุโขทัยและเมืองพัทยา ณ เมืองทงยอง (City of Tongyeong) จังหวัดคยองซังใต้ (Gyeongsangnam-do) สาธารณรัฐเกาหลี(Republic of Korea) เมื่อวันที่2 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา
โดยมีผู้แทนจังหวัดสุโขทัย นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้รับมอบรางวัล ร่วมกับภาคเอกชนจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และนายศักดิ์เกษม ตันติยวรงค์ บริษัท สุโขทัยพัฒนาเมือง จำกัด ได้เข้าร่วมรับรางวัลในครั้งนี้ด้วย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานปฏิบัติการกิจกรรมการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานเทศกาลจังหวัดสุโขทัย ในการส่งจังหวัดสุโขทัยเข้าประกวดงานเทศกาลของสมาคม International Festival and Events Association (IFEA)
IFEA – International Festival & Event Association เป็นสมาคมการจัดงานอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีวัตถุประสงค์หลักในการเป็นสมาคมกลางที่รวบรวมสมาชิกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานอีเวนท์และเทศกาลระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และโอกาสให้กับสมาชิกทั่วโลก และมีพันธกิจในการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างประชาคมผู้จัดงาน และทำให้ผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจการจัดอีเวนท์และงานเทศกาลขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน โดยสมาคม IFEA มีสำนักงานภูมิภาคเอชีย (ASIA Chapter) อยู่ที่สาธารณะรัฐเกาหลีและ สสปน. ได้เป็นสมาชิกของสมาคม IFEA อย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่ 4 และเป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ IFEA
การที่เทศกาลลอยกระทงสุโขทัยได้รับรางวัลเทศกาลที่มีศักยภาพระดับเอเชียในครั้งนี้ เป็นการยืนยันความมีเสน่ห์และศักยภาพของเทศกาลลอยกระทงที่เป็นสีสันยามค่ำคืน และทำให้จังหวัดสุโขทัยเป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดผู้คนให้มาเยือนเพื่อสัมผัสประสบการณ์ของเทศกาลแห่งความสุขและความสนุกสนานดังกล่าวมาตลอด นอกจากนี้ ยังจะเพิ่มโอกาสในการดึงนักเดินทางต่างชาติให้มากขึ้น โดยมีตลาดใหม่ คือ ประเทศเกาหลีและภูมิภาคเอเชีย
อีกทั้ง ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของจังหวัดสุโขทัยและภาคเอกชนเมือง IKSAN
คือ บริษัท สุโขทัยพัฒนาเมือง จำกัด และ IKSAN Culture&Tourism Foundationร่วมด้วยกับสมาคม IFEA ภูมิภาคเอชีย (ASIA Chapter) ในการสร้างความร่วมมือในการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองร่วมกัน อาทิ การเรียนรู้ด้านงานศิลปะวัฒนธรรม และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเมืองระหว่างกัน โดยเมือง IKSAN นั้น ได้รับการรับรองเป็น World HeritageCity ขององค์การ UNESCO ด้วยเช่นกัน ซึ่งถือว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่จะช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และยังเป็นการทำการตลาดเพื่อเพิ่มนักเดินทางต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้นด้วย
สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 0812844862
นส.นิรชา ด้วงมา ผช.ผสข 0869289826

Related posts