พิจิตร-กรมชลประทานแจงงบฯ731ล.สร้างปตร.โพธิ์ประทับช้างแม่น้ำยมช่วยชาวนาพิจิตร28,863 ไร่ คาดปี68ได้ใช้น้ำ 

พิจิตร-กรมชลประทานแจงงบฯ731ล.สร้างปตร.โพธิ์ประทับช้างแม่น้ำยมช่วยชาวนาพิจิตร28,863 ไร่ คาดปี68ได้ใช้น้ำ 
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566 นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน มอบหมายให้ นายธนัท  ต้นประสงค์  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 พาสื่อมวลชน และ นายพาน  โพธิ์ป้อม อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านลำนัง ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง ซึ่งเป็นตัวแทนและแกนนำเกษตรกร ลงพื้นที่เพื่อดูความคืบหน้าการก่อสร้างประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ที่สร้างขึ้นในแม่น้ำยมที่หมู่ 2 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร งบ 731 ล้านบาทเศษ ระยะเวลาโครงการ 6 ปี (พ.ศ.2564-2569)
โดย นายธนัท  ต้นประสงค์  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2  สนง.ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3  ได้ให้ข้อมูลว่า โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนพัฒนาลุ่มน้ำยมตอนล่างจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร ซึ่ง ปตร.โพธิ์ประทับช้าง เป็นโครงการที่ 4 ในแม่น้ำยม เริ่มงานมาตั้งแต่ปี 64  ได้ดำเนินการงานขุดบ่อก่อสร้าง งานคอนกรีตฐานราก  งานก่อกำแพงทั้ง 2 ด้าน รวมถึงการเทพื้นคอรกรีตและงานอื่นๆ อีกหลายรายการ  โดยผลงานการก่อสร้างปี 66 ทำได้ 40% ส่วนผลงานการก่อสร้าง ปตร.โพธิ์ประทับช้าง ผลงานภาพรวมทั้งโครงการได้ 35% แล้ว
ซึ่งก็เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กรมชลประทานจัดสรรมาให้ สำหรับ ปตร.โพธิ์ประทับช้าง แห่งนี้ คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบให้ชลประทานจังหวัดพิจิตร บริหารจัดการได้ในปี 2569 แต่คาดว่าในปี 2568  จะสามารถเริ่มทดน้ำและกักเก็บน้ำให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ในการทำนา โดยจะครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล 2 อำเภอ ได้แก่ ตำบลวังจิก ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง, ตำบลบางลาย   อำเภอบึงนาราง   ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 28,863  ไร่ ปริมาณกักเก็บน้ำ 5.1 ล้านลูกบาศก์เมตร
ในส่วนของ นายพาน  โพธิ์ป้อม อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านลำนัง ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง ซึ่งเป็นตัวแทนและแกนนำเกษตรกร กล่าวว่า โครงการนี้คือความหวังของชาวนาลุ่มน้ำยมที่จะได้มีน้ำทำนาได้ประโยชน์ทางตรง คือ แม่น้ำยมมีน้ำกักเก็บให้สูบไปใช้ได้ ,  ทำให้เกิดน้ำซึมน้ำซับใต้ดินส่งผลดีต่อการใช้น้ำบาดาลของเกษตรกรสองฝั่งแม่น้ำยม นอกจากนี้การมี ปตร.โพธิ์ประทับช้าง ก็จะส่งผลให้หนองลำนังพื้นที่ 178 ไร่ ซึ่งเป็นแก้มลิงอยู่ห่างจาก ปตร.แห่งนี้ 2 กม. แต่อยู่ห่างแม่น้ำยม 400 เมตร ซึ่งมีการขุดลอกคลองเชื่อมต่อเพื่อรับน้ำจากแม่น้ำยมก็จะพลอยให้มีน้ำอุดมสมบูรณ์ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
สิทธิพจน์  พิจิตร

Related posts