SPRC ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และกองการศึกษา เทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดกิจกรรม “รวมพลังคนเก่ง ดี มีจิตอาสาต้านภัยยาเสพติด” ดึง “แพท เพาเวอร์แพท” ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ

SPRC ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และกองการศึกษา เทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดกิจกรรม “รวมพลังคนเก่ง ดี มีจิตอาสาต้านภัยยาเสพติด” ดึง “แพท เพาเวอร์แพท” ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC เดินหน้าสานต่อโครงการ “เครือข่ายแกนนำเยาวชนจิตอาสากับน้องสตาร์” ร่วมจัดกิจกรรม “รวมพลังคนเก่ง ดี มีจิตอาสาต้านภัยยาเสพติด”(New Gen Stop Drugs) ดึง “แพท เพาเวอร์แพท” ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ และวิทยากรพิเศษให้ความรู้อย่างเข้มข้น พร้อมให้ความช่วยเหลือเยาวชนในกลุ่มเสี่ยงในชุมชน จังหวัดระยอง ให้ห่างไกลยาเสพติด เติบโตอย่างมีคุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคมประเทศชาติต่อไป

กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมโพธิทอง อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม ร่วมด้วย นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ให้ความสนับสนุน และ นายพงษ์กรณ์ ช่อชูวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป – ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ ผู้บริหาร SPRC โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น รวม 50 คน จากโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร, โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม , โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเครือข่ายแกนนำเยาวชนจิตอาสา

นายพงษ์กรณ์ ช่อชูวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป – ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ SPRC กล่าวว่า “SPRC ได้จัดกิจกรรม “รวมพลังคนเก่ง ดี มีจิตอาสาต้านภัยยาเสพติด”(New Gen Stop Drugs) ขึ้น 2 วัน คือ วันที่ 30 และ 31 พ.ค. 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ ‘เครือข่ายแกนนำเยาวชนจิตอาสากับน้องสตาร์’ ด้วยตระหนักว่า ยาเสพติดถือเป็นภัยที่ร้ายแรง ทำลายทั้งสุขภาพ และอนาคตของผู้เสพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนรุ่นใหม่ หรือเยาวชน นับเป็นกำลังสำคัญที่จะเข้ามามีบทบาทในการร่วมพัฒนาสังคมประเทศชาติต่อไป จึงควรได้รับการช่วยเหลือหรือให้ความรู้แก่น้องๆ ให้ห่างไกล และไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท ซึ่งจิตอาสาของเรา จะทำหน้าที่เสมือนพี่เลี้ยง คอยสอดส่องดูแล พร้อมให้ความช่วยเหลือเยาวชนในกลุ่มเสี่ยงในชุมชน จังหวัดระยอง ให้ห่างไกลยาเสพติด เติบโต อย่างมีคุณภาพ เพื่อร่วมพัฒนาสังคมประเทศชาติต่อไป”

นาย พงษ์กรณ์ กล่าวด้วยว่าการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับความสนับสนุนอย่างดียิ่ง จากบุคคลมีชื่อเสียง ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนวิทยากรพิเศษ ที่เสียสละเวลามาร่วมให้ความรู้แก่เยาวชนจิตอาสา เพื่อนำความรู้ความความเข้าใจไปให้ความช่วยเหลือเยาวชนเมืองระยองต่อไป

กิจกรรมวันแรก ในช่วงเช้าได้นำทีมจิตอาสา เดินทางศึกษาดูงาน ณ ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จ.ระยอง จากนั้น ช่วงบ่ายเป็นพิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำเยาวชน อย่างเป็นทางการ ต่อด้วยการรับฟังความรู้และแชร์ประสบการณ์จากวิทยากรพิเศษ “วรยศ บุญทองนุ่ม” (แพท พาวเวอร์แพท)

กิจกรรมวันที่สอง เริ่มด้วย กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์สร้างรอยยิ้ม โดยวิทยากร ทีมงานแจ่มบรรเจิด ต่อด้วยการบรรยาย “ยาเสพติด” โดย ร.ต.ต. ทรงศักดิ์ ต่อมคำ รอง สว. (สส.) สภ. ปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง เสร็จแล้วเป็นการระดมสมอง สร้างโครงการสานต่อความตั้งมั่น “รวมพลังคนเก่ง ดี มีจิตอาสาต้านภัยยาเสพติด (New Gen Stop Drugs)” ทั้งนี้ เพื่อให้มีการคิดโครงการที่อยากทำ และนำเสนอเพื่อจัดทำโครงการภายในปี จำนวน 1 โครงการ จากนั้น เป็นการบรรยาย “ปลูกฝัง ปกป้อง สถาบัน” โดยวิทยากรอารมณ์ดี ครูต่าย-อารมย์ ขวัญม่วง ก่อนจะปิดท้ายด้วยพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม เป็นอันสิ้นสุดกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขความยินดีกันถ้วนหน้า

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ที่ SPRC พร้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างสังคมที่เข้มแข็งให้กับเยาวชนและชุมชนในจังหวัดระยอง
#sprc

Related posts