ลำปาง-กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ลำปาง-กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต


เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7​ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา รำลึกถึงพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้นไพศาลของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงประเทศชาติ และทรงตรากตรำเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับความสุขสบายตลอดรัชสมัย โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมประกอบพิธีบริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ สวนพฤกษชาติ กฟผ. แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง


จากนั้น นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) ประธานในพิธี จุดธูปเทียนสักการะ (เครื่องทองน้อย) และกล่าวถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยใจความตอนหนึ่งระบุว่า “ในส่วนของกิจการพลังงานทรงมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สงวนแหล่งถ่านลิกไนต์ ณ อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง และที่อื่นๆ ในประเทศไว้ให้รัฐดำเนินกิจการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2470 ดังตอนหนึ่งในพระบรมราชโองการที่ความว่า “ฉันเห็นว่าถึงเวลาอันสมควรที่จะดำริรวบรวมบ่อถ่านศิลาในพระราชอาณาจักรไว้สำหรับรัฐบาลทำเอง เพราะจะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองต่อไปหาน้อยไม่ เพราะฉะนั้นต่อไปให้สงวนบ่อถ่านศิลาที่บ้านดอน ที่แขวงเมืองกระบี่ และที่แม่เมาะไว้สำหรับรัฐบาลตรวจทำ ถ้ามีผู้ใดมาขอประทานบัตรหรือสิทธิใดๆ ในเขตทั้งหลายที่กล่าวแล้วจงแจ้งให้ทราบว่า เป็นที่ๆ รัฐบาลสงวนไว้ใช้ราชการ”


ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และเพื่อเทิดพระเกียรติ รวมถึงแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทิตา กฟผ. แม่เมาะ จึงได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ท่าน ประดิษฐานในสวนพฤกษชาติ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไปได้เคารพสักการะ ขณะเดียวกัน ยังได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมเป็นประจำทุกปีในวันที่ 30 พฤษภาคม เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตด้วย

 

ภาวินันท์​ บุตร​หล้า​ รายงาน

Related posts