พิจิตร-ชลประทานพิจิตรส่งมวลน้ำก้อนแรกให้ชาวนาลุ่มน้ำยมเพื่อให้ได้มีน้ำเพาะปลูกข้าว

พิจิตร-ชลประทานพิจิตรส่งมวลน้ำก้อนแรกให้ชาวนาลุ่มน้ำยมเพื่อให้ได้มีน้ำเพาะปลูกข้าว

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายเอกฉัตร เอี่ยมตาล ผอ.โครงการชลประทานพิจิตร ลงพื้นที่ ไปที่ประตูระบายน้ำสามง่าม หรือที่เรียกว่า ฝายไฮดรอลิกพับได้ ซึ่งตั้งอยู่ในแม่น้ำยม ที่บ้านจระเข้ผอม ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร เพื่อทำการส่งมวลน้ำก้อนแรกให้ชาวนาลุ่มน้ำยมเพื่อให้ได้มีน้ำเพาะปลูกข้าว โดย นายเอกฉัตร ผอ.โครงการชลประทานพิจิตร กล่าวว่า ตามที่กรมอุตุฯ ประกาศให้เข้าสุ่ฤดูฝนมาตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 66 ก็ทำให้ภาคเหนือตอนบนต้นน้ำของแม่น้ำยมรวมถึงในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ก็มีฝนตกลงมาแล้ว ซึ่งทำให้ชาวนาที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำยมเริ่มลงมือทำนาปลูกข้าวกันแล้ว ดังนั้นน้ำจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร

โครงการชลประทานพิจิตร ซึ่งมีประตูระบายน้ำสามง่าม หรือที่เรียนกว่า ฝายไฮดรอลิกพับได้ เป็นเครื่องมือในการกักเก็บน้ำในแม่น้ำยม ซึ่งปริมาณน้ำที่อยู่เหนือประตูระบายน้ำสามง่าม มีปริมาณมากพอที่จะแบ่งปันให้กับเกษตรกรที่อยู่ด้านใต้ของประตูระบายน้ำสามง่าม ดังนั้นในวันนี้จึงได้ดำเนินการลดบานประตู ซึ่งเป็นฝายไฮดรอลิกพับได้ลง 1 บาน เพื่อค่อยๆทยอยส่งน้ำไปให้เกษตรกร ต.รังนก ต.วังจิก ต.โพธิ์ประทับช้าง ต.บางลาย ต.ท้ายน้ำ ต.โพทะเล ต.บางคลาน เพื่อให้ได้มีน้ำทำนาและจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงกลางเดือน ส.ค. 66 เพื่อให้ทันกับฤดูน้ำหลาก

สำหรับประตูระบายน้ำสามง่าม หรือที่เรียกว่า ฝายไฮดรอลิกพับได้ที่กรมชลประทานสร้างขึ้นในแม่น้ำยมแห่งนี้ใช้งานมา 3 ปีแล้ว ส่งผลให้ชาวนาลุ่มน้ำยมของ ต.สามง่าม ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม สามารถมีน้ำทำนาได้อย่างอุดมสมบูรณ์ และอนาคตคาดหวังว่าประตูระบายน้ำที่กรมชลประทานสร้างขึ้นแบบขั้นบันไดที่ ปตร.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก , ปตร.ท่าแห อ.สามง่าม จ.พิจิตร , ปตร.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ,ปตร.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ซึ่งคาดว่าอนาคตอีก 1-2 ปี ปตร.ทั้ง 4 แห่งนี้ ก็จะสร้างแล้วเสร็จ จะส่งผลให้ลุ่มน้ำยมมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรไม่ขาดแคลนอีกต่อไป

 

สิทธิพจน์ พิจิตร

 

 

Related posts