ลพบุรี นายอำนวย คลังผา อดีตประธานวิปรัฐบาลนำครอบครัวทำบุญกุศลแด่บรรพบุรุษผู้วายชนม์

ลพบุรี นายอำนวย คลังผา อดีตประธานวิปรัฐบาลนำครอบครัวทำบุญกุศลแด่บรรพบุรุษผู้วายชนม์

วันจันทร์ ที่29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.39 น. ที่วัดพุม่วง ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบรี
นายอำนวย คลังผา อดีตประธานวิปรัฐบาลฯ ได้นำพาครอบครัวคลังผาประกอบด้วย
นายนรินทร์ คลังผา ว่าที่สส. จังหวัดลพบุรี เขต 4 นางสาวอุมาพร คลังผา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง นายกล้าหาญ คลังผา กำนันตำบลวังเพลิง พร้อมด้วย คณะนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภอโคกสำโรง กำนัน ทุกตำบลในอำเภอโคกสำโรง ตลอดทั้งญาติมิตร และหลานๆ

ได้จัดมีพิธี ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป นำอัฐิ หรือที่บางคนเรียกว่า ทำบุญกระดูก เป็นพิธีสำคัญที่ชาวไทยพุทธจะนิยมทำกันเพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับ ซึ่งเป็นบิดามารดา ของนายอำนวย คลังผา คือ
คุณปู่ฉ่าง คุณย่าเงิน คลังผา ผู้ล่วงลับ เป็นผู้ที่ลูกหลานเคารพรัก นอกจากนี้ยังเป็นพิธีที่ช่วยเสริมดวงอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับวงศ์ตระกูลคลังผา อีกด้วย


โดยในอีกนัยหนึ่งที่ศาสนาพุทธมักสอนไว้ในพิธีกรรมทางศาสนาอยู่บ่อยครั้ง คือการเตือนสติให้รู้ถึงความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนไม่อาจเลี่ยงได้ และเป็นการเตือนตนให้มีสติอยู่
เสมอ ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท

สำหรับการบรรจุ อัฐิ ของคุณปู่ฉ่าง คุณย่าเงิน คลังผา เดิมทีนั้นได้บรรจุ ไว้แล้ว แต่อัฐิธาตุ เมื่อนานวันเกิดการชำรุดทรุดโทรม ไปตามกาลเวลา จึงได้บูรณะ สร้างขึ้นมาใหม่ แล้วนำมาบรรจุ อีกครั้ง ให้มีความมั่นคง และถาวร เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกหลาน สกุลคลังผา ทุกๆคนต่อไป

 

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้สื่อข่าวจังหวัดลพบุรี รายงาน

Related posts