รมว.ทส.กำชับทุกขั้นตอนการนำพลายฯ กลับต้องไม่ผิดพลาด

รมว.ทส.กำชับทุกขั้นตอนการนำพลายฯ กลับต้องไม่ผิดพลาด

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา ได้รายงานความคืบหน้ากรณีการนำ “พลายศักดิ์สุรินทร์” กลับมารักษาอาการป่วยที่ประเทศไทย ว่าขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และสัตวแพทย์จากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ที่จะร่วมกันเดินทางไปประเทศศรีลังกา ในระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2566 เพื่อเตรียมการในด้านสุขภาพอนามัย การตรวจโรคตามระเบียบการนำเข้าช้างมาในราชอาณาจักรของกรมปศุสัตว์ และใช้ประกอบการยื่นขออนุญาตนำเข้าตามอนุสัญญาไซเตส รวมทั้งการร่วมหารือการจัดทำกรงขนย้ายช้างให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อสวัสดิภาพของช้าง และการฝึกช้าง ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนการนำช้างเดินทางกลับมาประเทศไทย

สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานตามกรอบเวลาการนำพลายศักดิ์สุรินทร์ที่รัฐบาลไทยมอบให้แก่รัฐบาลศรีลังกากลับมารักษาอาการป่วยที่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวนั้น จะเริ่มจากการตรวจสุขภาพ/กักกันโรค ณ ศรีลังกา การออกเอกสารใบอนุญาตไซเตสในการนำเข้า-ส่ง และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง การจัดทำกรงและการเคลื่อนย้ายช้าง ประชุมแผนการขนย้ายช้าง การส่งสัตวแพทย์ไปตรวจความพร้อมของช้างและขนย้ายมายังประเทศไทย จากนั้นจะขนย้ายศักดิ์สุรินทร์จากจากสนามบินเชียงใหม่ไปลำปาง คาดว่าพลายศักดิ์สุรินทร์จะกลับประเทศไทยประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2566 โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกัน 3 หน่วยงาน คือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ กระทรวงการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า จะนำ “พลายศักดิ์สุรินทร์” ช้างที่รัฐบาลไทยมอบให้รัฐบาลศรีลังกา กลับมารักษาและฟื้นฟูสุขภาพที่ประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยจะขนย้ายช้างด้วยเครื่องบิน Ilyushin IL-76 ของสายการบินขนส่งทางอากาศ

นอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เพื่อจัดทำกรงขนย้ายตามแบบที่ออกไว้แล้ว โดยจะปรับให้เหมาะสม ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะดูแลในการเคลื่อนย้าย “พลายศักดิ์สุรินทร์” มายังประเทศไทย และเมื่อกลับมาถึงไทย จะนำไปดูแลที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ จังหวัดลำปางซึ่งมีโรงพยาบาลช้าง เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยและฟื้นฟูสุขภาพต่อไป.

 

Related posts