สระบุรี – พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ติดตามกรณีข่าวเด็กถูกทารุณกรรมในสถานสงเคราะห์(มีคลิป)

สระบุรี – พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ติดตามกรณีข่าวเด็กถูกทารุณกรรมในสถานสงเคราะห์(มีคลิป)

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เพื่อติดตามการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาและชี้แจงนโยบายต่าง ๆ ให้แก่ส่วนราชการดำเนินการ

โดยประเด็นสำคัญครั้งนี้ มีกรณีข่าวจากสื่อโซเชียลออนไลน์ที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊คโพสต์และแชร์ภาพเด็กหญิงถูกทารุณกรรมที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอำเภอพระพุทธบาท ทีมสหวิชาชีพ ลงพื้นที่ติดตามและตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับผู้ตรวจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้สั่งการให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทำการตรวจสอบอาคาร โดมขนาดใหญ่ ป้ายโฆษณาสองข้างทาง ให้มีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุอันตรายเมื่อเกิดพายุในพื้นที่ โดยเฉพาะโดมขนาดใหญ่จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
**************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts