กาฬสินธุ์ยิ่งใหญ่บุญบั้งไฟแพรวากาฬสินธุ์โชว์ขบวนแห่ผ้าไหมแพรวาอัตลักษ์ชาวผู้ไท

เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ขบวนฟ้อนรำของแต่ละหมู่บ้านสืบสานประเพณี “รวยวัฒนธรรม” จัดเต้มขบวนแห่บั้งไฟประดับประดาโชว์ชุดผ้าไหมที่ตัดเย็บด้วยผ้าแพรวา คงเอกลักษณ์ อัตลักษ์ชาวผู้ไทบ้านโพน

 


ที่ลานตลาดสดเทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานลั่นฆ้องชัยเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ซึ่งสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลโพน ร่วมกับ อบจ.กาฬสินธุ์ และ เทศบาลตำบลโพน พี่น้องประชาชนชาวบ้านโพนจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 เพื่อเป็นสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงผ้าไหมแพรวา และการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย


โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารเทศบาลตำบลโพน และประชาชนร่วมเที่ยวงานสนุกสนานประเพณีบุญเดือนหก โอกาสนี้ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวากาฬสินธุ์ ประจำ 2566 เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทอีกด้วย


ทั้งนี้ความตื่นตาตื่นใจอยู่ที่ขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม ขบวนฟ้อนรำของแต่ละหมู่บ้าน ขบวนการละเล่นพื้นบ้าน โชว์ความงดงามของผ้าแพรวา โดยแต่ละขบวนมีการโชว์และประดับประดาด้วยผ้าไหมแพรวาอย่างสวยงาม บางขบวนราคาผ้าไหมแพรวารวมกันหลายล้านบาท นอกจากนี้ยังมีชุดแต่งกายของนางรำแต่ละคนที่สามใส่ด้วยผ้าไหมแพรวาก็ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท


นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ประเพณีบุญบั้งไฟหรือบุญเดือนหก นับเป็นหนึ่งในฮีตสิบสองของชาวอีสาน เนื่องจากชาวอีสานเชื่อกันว่าบุญบั้งไฟจะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของฟ้าฝน พืชพันธุ์ธัญญาหารจะเจริญงอกงาม ชุมชนเทศบาลตำบลโพน ถือเป็นต้นกำเนิดของผ้าไหมแพรวา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลโพนจึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และเทศบาลตำบลโพน พี่น้องประชาชนชาวบ้านโพน จึงได้พร้อมใจกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวากาฬสินธุ์ เพื่อดำรงและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เพื่อประชาสัมพันธ์ผ้าไหมแพรวา และอัตลักษณ์ด้านอื่น ๆ ของชาว ผู้ไทบ้านโพน เพื่อปลูกฝังให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น

 

Related posts