สระบุรี – กกต.ประชุมชี้แจงให้ผู้สมัคร ส.ส.จัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งทึ่ผ่านมา

สระบุรี – กกต.ประชุมชี้แจงให้ผู้สมัคร ส.ส.จัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งทึ่ผ่านมา


วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ที่ศูนย์โอทอปคอมเพล็กซพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางประพันธ์ตรี เกียรติบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี และคณะ สำนักงานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรีจัดการประชุมชี้แจงการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี ให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง พร้อมผู้จัดทำบัญชี ซึ่งมีกำหนดเวลาในการยื่นค่าใช้จ่ายและมีความผิดตามทึ่กำหนดไว้
**************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts