(สุรินทร์) นพค.54 เติมเต็มน้ำให้ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ไว้ใช้สำหรับอุปโภค บริโภค

(สุรินทร์) นพค.54 เติมเต็มน้ำให้ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ไว้ใช้สำหรับอุปโภค บริโภค

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก กิรชิต คุณาวงศ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน 904 กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน และกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วของหน่วยฯ ดำเนินการนำ รถยนต์บริการบรรทุกน้ำ

พร้อมน้ำดื่มสะอาด จำนวน 6,000 ลิตร ไปเติมลงถังบรรจุน้ำของ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ตำบลปราสาททะนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ไว้ใช้สำหรับอุปโภค บริโภค พร้อมทั้งได้นำน้ำดื่ม หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 100 ขวด มอบให้แก่ครู อาจารย์ และนักเรียน เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ สร้างความประทับใจให้กับ คณะครู อาจารย์ และนักเรียน เป็นอย่างมาก ที่นักรบสีน้ำเงิน ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

Related posts