GC ร่วมเปิดบริษัท เมทริกซ์ โพลีเมอร์ส ไทย จำกัด สู่การเติบโตในภูมิภาค Asia Pacific ด้านผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง

GC ร่วมเปิดบริษัท เมทริกซ์ โพลีเมอร์ส ไทย จำกัด สู่การเติบโตในภูมิภาค Asia Pacific ด้านผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง


คุณพรศักดิ์ มงคลตรีรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโพลิเมอร์ คุณสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย กลุ่มลูกค้าแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดบริษัท เมทริกซ์ โพลีเมอร์สไทย จำกัด หรือ MPT โดยมี Mr. Martin Coles Founder and Group CEO Revolve Group Ltd. หรือ RGL และ Mr. Kon Jin Han General Manager MPT ร่วมให้การต้อนรับ


บริษัท MPT เป็นผู้ผลิต Colored Compounded Powder ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational Molding) เช่น ถังน้ำขนาดใหญ่ อุปกรณ์พลาสติกสำหรับสนามเด็กเล่น เรือคายัค เป็นต้น ด้วยกำลังการผลิตใน Phase 1 ที่ 10,000 ตันต่อปี นับเป็นการ ขยายกำลังการผลิตในเอเชียของ RGL ให้ครบวงจรมากขึ้น เพื่อตอบสนองการเติบโตในภูมิภาค Asia Pacific โดย RGL ถือหุ้นใน MPT สัดส่วน 99.998%


บริษัท RGL เป็นการร่วมทุนระหว่าง GC ถือหุ้น 49% และ Martin Coles 51% ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำ ด้านการผลิตและจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง ในประเทศอังกฤษ ปัจจุบันมีโรงงานผลิต 6 แห่ง ในสหราชอาณาจักร โปแลนด์ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย มาเลเซีย และล่าสุดในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นๆ ของโลกในด้านวัสดุสำหรับกระบวนการ ขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยงผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือในภูมิภาคต่าง ๆ

Related posts