ศรชล.จว.ปข. โดย ศคท.จว.ปข. รุดช่วยเหลือ 2 ลูกเรือ เรือประมงอับปางกลางทะเล

ศรชล.จว.ปข. โดย ศคท.จว.ปข. รุดช่วยเหลือ 2 ลูกเรือ เรือประมงอับปางกลางทะเล


เมื่อวันที่ 25 พ.ค.66 เวลา 20.00 น. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ (ศรชล.จว.ปข.) โดยศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ศคท.จว.ปข.) ได้รับแจ้งจากเจ้าของเรือประมง ทรัพย์ภานุ ซึ่งเป็นเรือปั่นไฟ มีลูกเรือจำนวน 2 คน ว่าเรือกำลังจะจม เนื่องจากระบบเครื่องสูบน้ำของเรือไม่ทำงาน เรืออยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของท่าเรือบางสะพาน อ.บางสะพาน ระยะประมาณ 15 ไมล์ทะเล


โดยในเบื้องต้น ศคท.จว.ปข. ได้ประสานเรือตรวจประมงทะเล 208 ในการที่จะลำเลียงเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่และอุปกรณ์อุดปะค้ำจุนเข้าให้การช่วยเหลือ และรับลูกเรือประมงทรัพย์ภานุกลับขึ้นฝั่ง พร้อมกับได้ประสานรถพยาบาล/รถมูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถาน (บางสะพาน) ในกรณีลูกเรือได้รับบาดเจ็บ เพื่อนำส่งสถานพยาบาล


และเมื่อ เวลา 22.10 น. เรือตรวจประมงทะเล 208 เข้าไปถึงเรือประสบเหตุ พบว่าตัวเรือยังไม่ได้จมลง แต่ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ลูกเรือทั้ง 2 คน ยังคงปลอดภัยดี และเรือประมงในพื้นที่ เข้าให้การช่วยเหลือลากจูงเรือ เพื่อจะนำกลับเข้าเทียบยังท่าเทียบเรือสะพานอ่าวยาง อ.บางสะพาน


จนกระทั่งในเวลา 23.00 น. ไม่สามารถที่จะลากจูงเรือประมงทรัพย์ภานุ ต่อไปได้ และเรือได้จมลงไปบริเวณพิกัด แลต. 11 องศา 19.85 ลิปดา น. ลอง. 99 องศา 40.23 ลิปดา อ. (อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของท่าเรือบางสะพาน ระยะประมาณ 9 ไมล์ทะเล)
ซึ่งทาง ศคท.จว.ปข. จะได้แจ้งพิกัดเรือจมให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ทราบต่อไป ส่วนลูกเรือ จำนวน 2 คน ได้นำกลับเข้าฝั่งเป็นที่เรียบร้อย เมื่อเวลา 00.30 น. ของวันที่ 26 พ.ค.66

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

Related posts