นครนายก – อบต.เขาพระ เร่งดำนินการขุดเจาะบ่อน้ำเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่

นครนายก – อบต.เขาพระ เร่งดำนินการขุดเจาะบ่อน้ำเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่

อบต.เขาพระ เร่งดำนินการขุดเจาะบ่อน้ำเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ ขณะนี้รถเจาะบ่อบาดาลของ อบจ.สระบุรีกำลังดำเนินการอยู่ที่ตำบลสาริกา โดยอีกประมาณ 6 บ่อ ก็จะเสร็จสิ้น หลังจากนั้นจะมาดำเนินการต่อในพื้นที่ตำบลเขาพระ โดย นายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้ประสานไปยังนายสัญญา บุญ-หลง (จ้อน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกล โดยเบื้องต้นได้แจ้งไปยังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทุกท่านได้ทราบแล้ว ในการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ในเรื่องการอุทิศ การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการให้ทันกับการแก้ปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาพระของเรา

ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เตรียมรับมือกับภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงทุกพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบ ทาง อบต.เขาพระ จึงเร่งออกแบบสำรวจผลักดัน หางบประมาณทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินทั้งสองระบบทั้งระบบเปิดตามคูคลองสาธารณะ และระบบปิดตามบ้านเรือนประชาชนและสถานที่ต่างๆ โดยมีการออกแบบสำรวจกำหนดจุดเป้าหมายตามหลักวิชาการอย่างถูกต้องตามที่ได้ทำธรณีฟิสิกส์ไปแล้วทุก1ตร.กม.ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล 38.34 ตร.กม. ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหา และพัฒนาในการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มรูปแบบอย่างมั่นคง และยั่งยืนตลอดไป

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts