สระบุรี – พิธีอัญเชิญพระพุทธมหากรุณานภาพลพิทักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าประดิษฐานฯ โดยย้ายโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ที่ดอนเมืองมาอยู่ที่อำเภอมวกเหล็ก

สระบุรี – พิธีอัญเชิญพระพุทธมหากรุณานภาพลพิทักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าประดิษฐานฯ โดยย้ายโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ที่ดอนเมืองมาอยู่ที่อำเภอมวกเหล็ก

 


วันที่19 พฤษภาคม พ.ศ.2566 พลอากาศเอก มาโนช สุตวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทำงานเตรียมการย้าย รร.นนก. พร้อมด้วยพลอากาศโท วชิศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในการประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธมหากรุณานภาพลพิทักษ จากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ณ ที่ตั้งดอนเมือง ย้ายไปประดิษฐาน ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อให้เกิดสิริมงคลแคล้วคลาดปลอดภัย เป็นที่เคารพสักการะบูชา ของข้าราชการ นักเรียนนายเรืออากาศ และประชาชนผู้พบเห็น สืบต่อไปผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชนำคณะผู้บังคับบัญชา นายทหาร
ชั้นผู้ใหญ่ข้าราชการและนักเรียนนายเรืออากาศทั้ง 5 ชั้นปี เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาครั้งแรก ณลานสถาบัน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

“พระพุทธมหากรุณานภาพลพิทักษ์”เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เริ่มต้นจาก พลอากาศเอก อมรแนวมาลีอดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศมีดำริว่าจะสร้างศูนย์รวมจิตใจให้นักเรียนนายเรืออากาศได้มีความรักความสามัคคีและเป็นที่สักการะ ของข้าราชการ โดยได้ดำริก่อสร้างหอพระตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2540 มีพิธีวางศิลาฤกษ์ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2540 ณ บริเวณพื้นที่หน้าโรงเรียนนายเรืออากาศ ด้านทิศใต้ ประกอบพิธีเททอง ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2540 เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก39 นิ้ว ประทับนั่งบนฐานบัวคว่ำบัวหงายและฐานขาสิงห์ มีผ้าทิพย์ปั้นลายตราโรงเรียนนายเรืออากาศ เหนืออักษรคาถาว่า ” อากาเส ยันติอิทธิยา” หล่อด้วย โลหะสำริดลงรักปิดทองคำเปลว100 เปอร์เซ็นต์ และวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2540

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงเมตตาลงอักขระพระคาถาอธิษฐานจิตบนแผ่นทองคำ พร้อมทรงประทานพระนามว่า”พระพุทธมหากรุณานภาพลพิทักษ์”นามอันมงคลนั้นจะคุ้มครองให้ผู้ที่เคารพบูชาแคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทางอากาศโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้ย้ายที่ตั้งแห่งใหม่ จากถนนพหล โยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ ไปยังอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยได้มีนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้น 2 และ 3 และ 4 ย้ายไปประจำการที่นั่น พร้อมกับพิธีอัญเชิญย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน และเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาครั้งแรก หลังได้มีพิธีกราบลาผู้บัญชาการทหารอากาศ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้น 1 และ 5 ย้ายไปโดยในวันที่ 24 พ.ค. จะมีพิธีอัญเชิญธงชัยเฉลิมพลเข้าสู่ ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ จากนั้นวันที่ 26 พ.ค. จะมีกิจกรรม Open House ร่วมกับหน่วยมิตรประชา กองทัพอากาศ และวันที่ 29 พ.ค. เปิดการศึกษา ณ มวกเหล็ก เป็นวันแรกสำหรับโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นสถานศึกษาผลิตนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2493


โดยใช้สถานที่ตึกเหลืองในเขตกองบินน้อยที่ 6หรือกองบิน 6 ดอนเมืองในปัจจุบัน เป็น โรงเรียนนายเรืออากาศ จากนั้นก่อสร้างอาคารใหม่
ทั้งหมดบริเวณนิคมกองทัพอากาศ ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของกองทัพอากาศ และทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2496 โดยกำหนดให้วันที่ 7 พ.ค.
ของทุกปีเป็นวันสถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศต่อมาได้มีการก่อสร้างโรงเรียนนายเรืออากาศในพื้นที่ทางเหนือของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช บนพื้นที่ 250 ไร่ แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2502 แต่ด้วยสถานที่คับแคบ มีชุมชนเมืองและการจราจรติดขัด ส่งผลกระทบต่อการเรียน ทำให้ในปี
2554 พล.อ.อ.อิทธพรศุภวงศ์ เมื่อครั้งเป็นผบ.ทอ. ได้อนุมัติแผนย้ายโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชแห่งใหม่ บนพื้นที่
เกือบ 900 ไร่ ที่เขามะกอก ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เริ่มก่อสร้างในปี 2556 โดยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามว่า โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2556

ความพิเศษของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชแห่งใหม่ก็คือ มีสนามบินเป็นของตัวเอง รองรับเครื่องบินฝึกแบบ CT-4 ใช้งบประมาณรวมกว่า 5,000 ล้านบาทสำหรับโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชแห่งใหม่ ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 2224(มวกเหล็ก-ซับน้อยเหนือ ห่างจากถนนมิตรภาพไปทางทิศเหนืประมาณ 2 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอมวกเหล็ก 3.5 กิโลเมตร ใกล้สถานีรถไฟมวกเหล็กใหม่ (โครงการรถไฟทางคู่มาบกระเบา-ชุมทางถนนจิระ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย) ส่วนสถานที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชดอนเมืองกองทัพอากาศมีแผนที่จะปรับให้เป็นอุทยานการบินเนื่องจากใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ และจะใช้เป็น
Network Centric Warfare Operation
Center ทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการเชื่อมโยงระหว่างสถานีเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศทั่วประเทศของกองทัพอากาศกับเครื่อง
บินรบ
***************

กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts