จันทบุรี จัดโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแบบพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืน อำนวยความสะดวกประชาชน เกษตรกรในท้องถิ่นให้เข้าถึงบริการที่สะดวก รวดเร็ว

จันทบุรี จัดโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแบบพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืน อำนวยความสะดวกประชาชน เกษตรกรในท้องถิ่นให้เข้าถึงบริการที่สะดวก รวดเร็ว

วันนี้ ( 23 พ.ค.66 ) ที่ เทศบาลตำบลสนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีนายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน สมาคม องค์กรการกุศล คณะกรรมการเหล่ากาชาด และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมออกหน่วยให้บริการ และ ประชุมบูรณาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแผนงาน โครงการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืน พบผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนประชาชน

รับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการความช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยเหลือปัญหาที่เกินศักยภาพในพื้นที่ โอกาสนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีได้มอบรถจักยานแก่เด็กนักเรียนจำนวน 10 คัน และมอบถุงยังชีพแก่ชาวบ้านจำนวน 75 ถุง / สมาคม องค์กร และภาคเอกชน อาทิ สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดจันทบุรีมอบทุนการศึกษา / มูลนิธิส่งเสริมหลักเมืองจันทบุรีมอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนในพื้นที่ /

สำนักงานพัฒนาชุมชนมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนในพระราชูปถัมภ์ / พัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์มอบทุนสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก / เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เหล่ากาชาดแจกแว่นสายตายาวฟรีแก่ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาสายตา การให้บริการทางวิชาการ การแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่น และการบริการของหน่วยงานในภูมิภาคทุกหน่วยงานมีประชาชนในพื้นที่ร่วมออกมาใช้บริการจำนวนมาก

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts