ร้อยเอ็ด…จังหวัดร้อยเอ็ดโดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประกอบพิธีการทางศาสนางานบุญชำฮะและสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2566ท่ามกลางฝนฟ้าคะนองลมแรง

ร้อยเอ็ด…จังหวัดร้อยเอ็ดโดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประกอบพิธีการทางศาสนางานบุญชำฮะและสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2566ท่ามกลางฝนฟ้าคะนองลมแรง

วันนี้(23 พฤษภาคม 2566) เวลา 18.00 น. ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (เกาะกลางบึงพลาญชัย) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประกอบพิธีการทางศาสนาในงานบุญชำฮะและสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล ปัดเป่าสิ่งไม่ดี คุ้มครองชาวร้อยเอ็ดให้พ้นจากภัยพิบัติ ขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมจำนวนมากท่ามกลางฝนฟ้าคะนองลมกรรโชคแรง

ทั้งนี้ บุญซำฮะ หรือฮิตเดือน 7 คือ หนึ่งใน ฮีต 12 คอง 14 ประเพณีสำคัญของชาวอีสานซึ่งปฏิบัติสืบต่อกันมา คำว่า ซำฮะ เป็นภาษาถิ่น หมายถึง ชำระ คือทำให้สะอาด คติโบราณถือว่าเมื่อไหร่บ้านเมืองเดือดร้อน เช่น ข้าวยากหมากแพง เกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ ต้องมีการชำระเพราะถือว่าเป็นเสนียดจัญไร บุญซำฮะ จึงหมายถึงการทำบุญเพื่อเป็นการปัดรังควาน และขับไล่สิ่งไม่ดีไม่งาม หรือสิ่งที่เป็นอัปมงคลออกไปจากหมู่บ้าน เมือง บางท้องถิ่นเรียกว่า “บุญเบิกบ้าน” หรือบุญซำฮะ

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400 081-377-2689

Related posts