สตูล จัดโครงการเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 เพื่อนำเงินรายได้เข้ามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิชัยพัฒนา

สตูล จัดโครงการเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 เพื่อนำเงินรายได้เข้ามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิชัยพัฒนา

 


ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสตูล อบจ.สตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 เพื่อนำเงินรายได้เข้ามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
สำหรับการจัดโครงการเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 เป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รวมทั้งเพื่อจัดหารายได้จากการดำเนินการนำไปเป็นทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชน และประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีการวิ่งประเภท FUN RUN ระยะทาง 4 กิโลเมตร เริ่มออกสตาร์ทจากสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ไปยังสามแยกสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เลี้ยวขวาวิ่งผ่านกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 436 ผ่านสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล โดยกลับตัวที่บริเวณหน้าวัดพิทักษ์คลองขุด และวิ่งกลับตามเส้นทางเดิม กลับไปยังสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 555 คน เงินบริจาคคนละ 500 บาทรวมเป็นเงิน 277,500 บาท โดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิชัยพัฒนา โดยไม่หักค่าใช้จ่าย


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

Related posts