สุโขทัย-วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยแม่งานรับประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

สุโขทัย-วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยแม่งานรับประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จ.สุโขทัย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 ซึ่งการติดตามและประเมินผลงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอจังหวัสุโขทัย ร่วมต้อนรับนายประวิทย์ เคียงผล ข้าราชการบำนาญ อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงแรงงาน นางสาวจีระวรรณ ปักกัดตัง รองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย) ประจำปี 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 0812844862

Related posts