อ.ปลวกแดง ชูศูนย์พัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำดอกกราย และผลิตภัณฑ์ชุมชนแปรรูปเป็นจุดแข็งท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ ปชช.ในพื้นที่

อ.ปลวกแดง ชูศูนย์พัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำดอกกราย และผลิตภัณฑ์ชุมชนแปรรูปเป็นจุดแข็งท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ ปชช.ในพื้นที่

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง พร้อม หน.ส่วนราชการ จ.ระยอง ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ร่วมลงพื้นที่สำรวจศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.ปลวกแดง ภายใต้โครงการ “ผู้ว่าฯ พาทัวร์@(8 อำเภอ)” มีนายสกนธ์ กรกฎ นอภ.ปลวกแดง พร้อมด้วยผู้บริหาร อปท.และผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวพาเยี่ยมชม และสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยได้เข้าเยี่ยมชมศักยภาพของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำดอกกราย ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง

นั่งรถรางชมสันเขื่อน ตามรอยพระราชา ขึ้นหอ ความสูง 70 ม.ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “ครั้งหนึ่งเคยเสด็จมา”เยี่ยมชมแปลงสับปะรด ผลิตภัณฑ์ชุมชนสับปะรดแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่บ้านอ้อ รวมทั้งเยี่ยมชมการทอผ้าจากใยสับปะรดของกลุ่มทอผ้าแสนใย คนแสนวิถีด้วย

ทั้งนี้ โครงการ”ผู้ว่าฯ พาทัวร์@(8 อำเภอ)”ดังกล่าว จัดขึ้นเดือนละ 2 อำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในการเตรียมความพร้อมรองรับ นทท.ด้วยการสำรวจศักยภาพการท่องเที่ยวของแต่ละอำเภอทั้ง 8 อำเภอ นำสู่การส่งเสริมพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้ให้กับ ปชช.ในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ดึง นทท.ให้เข้ามาท่องเที่ยวใน จ.ระยองเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย.

 

Related posts