(สุรินทร์)รอง เสธ.นทพ. ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พื้นที่ สุรินทร์

(สุรินทร์)รอง เสธ.นทพ. ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พื้นที่ สุรินทร์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พลตรี จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย หัวหน้าชุดตรวจติดตามประเมินผลฯ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยรับฟังการบรรยายสรุป และลงพื้นที่ปฏิบัติงานตำบลเป้าหมาย เพื่อตรวจผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างเส้นทางในชนบท โครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ โครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน

และโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมี พันเอก ศักดิ์ชาย บุญสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พันเอก กิรชิต คุณาวงศ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลตาตุม ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ และ ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

Related posts