กาฬสินธุ์เขื่อนลำปาวยันฝนทิ้งช่วงไม่กระทบ ส่งน้ำรักษาระบบนิเวศวันละ2แสนลบ.ม.

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ยันฝนทิ้งช่วงยังไม่กระทบกับปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาว ระบุยังส่งน้ำรักษาระบบนิเวศเฉลี่ยวันละ 2 แสนลบ.ม. พร้อมเตรียมประชุมเจเอ็มซี เพื่อวางแผนการบริการจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน


เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายณรงค์ศักดิ์ ปิณฑดิษฐ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำเขื่อนลำปาวปัจจุบันมีประมาณน้ำอยู่ที่ 777 ล้าน ลบ.ม.จากความจุ 1,980 ล้าน ลบ.ม.หรือคิดเป็น 39 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ และสามารถบริหารจัดการน้ำได้ดีไปถึงช่วงต้นฤดูฝน โดยปริมาณน้ำในปีนี้มีมากกว่าปี 2565 ที่ผ่านมาถึง 140 ล้าน ลบ.ม. และมากกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 250 ล้าน ลบ.ม.


นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวต่อว่า ในส่วนเรื่องของฝน ซึ่งหลายพื้นที่ทิ้งช่วงนั้น จะต้องมีการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ยังมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าเกณฑ์อยู่ แต่ก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่เพียงเล็กน้อย และปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบกับเขื่อนลำปาว เพราะยังมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างมากกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 20 ล้าน ลบ.ม.นอกจากนี้ยังมีการสำรองน้ำไว้เพียงพอ หากกรณีมีฝนทิ้งช่วงนานอีกด้วย


นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวอีกว่าหลังจากทางโครงการฯได้ประกาศหยุดการส่งน้ำไปเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา เนื่องจากอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปรัง แต่ทางเขื่อนก็ยังส่งน้ำลงสู่ลำน้ำปาวไปยังแม่น้ำชีเฉลี่ยวันละ 2.1 แสน ลบ.ม. เพื่อรักษาระบบนิเวศ รวมทั้งใช้ในกิจกรรมต่างๆ อย่างไรก็ตามในช่วงนี้เป็นช่วงปิดการส่งน้ำ ก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนพยายามใช้น้ำอย่างประหยัด และคุ้มค่ามากที่สุด และในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ ทางโครงการฯจะมีการประชุมเจเอ็มซี เพื่อร่วมกันวางแผนการบริการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงฤดูฝนต่อไป

Related posts