ร้อยเอ็ด…ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ให้โอวาททัพนักกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมเจ้าหน้าที่ทีม ก่อนลุยศึกกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 “พิษณุโลกเกมส์” ประจำปี 2566

ร้อยเอ็ด…ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ให้โอวาททัพนักกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมเจ้าหน้าที่ทีม ก่อนลุยศึกกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 “พิษณุโลกเกมส์” ประจำปี 2566

วันนี้(19 พ.ค.66) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวให้โอวาทคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ทีมนักกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 “พิษณุโลกเกมส์” ณ จังหวัดพิษณุโลก

โดยกรมพลศึกษาร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 “พิษณุโลกเกมส์” ภายใต้โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศ มีสุขภาวะ และสมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ด้วยการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนสรรหานักกีฬาที่มีความสามารถ เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศ และระดับอื่นๆ ต่อไป ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด

ได้นำนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการแข่งขันใน 4 ชนิดกีฬา และ 1 กิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ กรีฑา กอล์ฟ ตะกร้อ แบดมินตัน และร้องเพลงคาราโอเกะ รวมทั้งสิ้น 45 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 45,000 บาท พร้อมเสื้อสำหรับนักกีฬา บริษัท ประเสริฐผลพร๊อพเพอร์ตี้ 20,000 บาท ชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด 20,000 บาท กลุ่มผู้ประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลวจังหวัดร้อยเอ็ด 10,000 บาท โรงแรมเอ็มแกรนด์ 4,000 บาท และหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด 3,000 บาท

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวให้โอวาทและอวยพรคณะนักกีฬาผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ทีมตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ประสบความสำเร็จ ได้รับชัยชนะ โดยแข่งขันกีฬาตามกฎ กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจนักกีฬา พร้อมขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันฯ ในครั้งนี้

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400

Related posts