ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ รุดเดินหน้า MOU สร้างความสัมพันธ์ ทางการศึกษา ITB STIKOM Bali ประเทศอินโดนีเซีย

ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ รุดเดินหน้า MOU สร้างความสัมพันธ์ ทางการศึกษา ITB STIKOM Bali ประเทศอินโดนีเซีย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มรภ.วไลยอลงกรณ์ รุดเดินหน้า MOU สร้างความสัมพันธ์ ทางการศึกษา ITB STIKOM Bali ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อเร็วๆ นี้ รศ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซีย เพื่อทำการลงนามข้อตกลงร่วมกัน (sign MOU) ระหว่างสถาบันกับ Prof Dr.Dadang Hermawan อธิการบดีมหาวิทยาลัย ITB STIKOM Bali โดยวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสองสถาบันและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย


ในการนี้ได้มีการพูดคุยหารือและวางแผนของการจัดทำหลักสูตรร่วมสองปริญญา (Dual – degree) รวมถึงการพูดคุยหารือในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อน (summer short course) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของทั้งสองประเทศนั้นได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของศิลปวัฒนธรรมและภาษา ทั้งนี้ในอนาคตยังได้มีการหารือในการแลกเปลี่ยนอาจารย์เพื่อการยกระดับการศึกษาโดยอาจารย์จากทั้งสองสถาบันสามารถเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเนื้อหาความรู้และการสอนในบางรายวิชาจากทั้งสองสถาบันได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทั้งผู้เรียนและผู้สอนที่จะได้มีโอกาสฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้เพื่อยกระดับการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนให้ดียิ่งขึ้นไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts