สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ “น้ำพระทัยพระราชทาน” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มอบอาหารแก่ผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ “น้ำพระทัยพระราชทาน” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มอบอาหารแก่ผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ “นางสาวนงลักษณ์ รอมไธสง” ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบอาหารกล่อง “โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน” จำนวน 120 กล่อง และขนมถั่วอบกรอบ จำนวน 120 ห่อ เพื่อมอบให้แก่ “นางสาวภัสวรินทร์ กิตติโชคกุลพัทธ์ ” นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการแห่งประเทศไทย นำไปมอบให้กับผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

รวมทั้ง คนพิการ ผู้ดูแลตนพิการ และครอบครัวคนพิการ ในครั้งด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ท่าน พระองค์ทรงดำริให้ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทั่วประเทศ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกคนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ในวันนี้สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้นำอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานเป็นอาหารมื้อสำคัญและเป็นมงคลแก่ชีวิต เพื่อนำมามอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่และชุมชนคนพิการที่กำลังได้รับความเดือดร้อน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ หวังว่าจะบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ทุกๆท่านได้บ้างตาทสมควร พร้อมกันนี้ท่านประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอฝากความห่วงใย และส่งกำลังใจมาให้แก่ทุกท่าน เราจะร่วมแรงร่วมใจและผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

จากนั้น นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย และ “นายมงคล ปรีสุขเกษม” ประธานมูลนิธิพิทักษ์ประชาราษฎร์นุเคราะห์ ร่วมกันเป็นตัวแทนส่งมอบอาหาร พร้อมทั้งกล่าวโอวาทให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน กับ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัวคนพิการ ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ในการนี้ผู้ที่รับมอบอาหารพระราชทานต่างปลาบปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง และสำนักในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และขอขอบพระคุณ “สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” ที่ได้ให้การช่วยเหลือกับประชาชนคนไทยมาอย่างยาวนาน

Related posts